]]>
close
EN

Lista aktualności

Baza danych na portalu

data publikacji: 31 maja 2020

Portal POBR udostępnia bazę danych o wypadkach drogowych (źródło danych: policyjna baza SEWiK), które wydarzyły się od 2010 roku. W zależności od potrzeb można uzyskać dane dla całej Polski albo dla konkretnego województwa, powiatu, gminy lub miasta.

Mapa interaktywna

data publikacji: 30 maja 2020

Portal POBR udostępnia mapę wypadków drogowych przedstawiającą ich rozmieszczenie na wybranym obszarze, a przy odpowiednim zbliżeniu, miejsca na drogach, w których wydarzyły się wypadki (źródło danych: policyjny System Ewidencji Wypadków i Kolizji). W zależności od indywidualnych potrzeb, można uzyskać informacje dla całej Polski, poszczególnych województw, powiatów, gmin i miast. Możliwe jest również wyświetlenie szczegółowych informacji o poszczególnych wypadkach.

Informacje

data publikacji: 4 sierpnia 2017

Portal POBR publikuje najnowsze i najważniejsze informacje o wydarzeniach, inicjatywach i działaniach z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Hurtownia danych (HD)

data publikacji: 20 maja 2014

W POBR funkcjonuje hurtownia danych, w której zgromadzono dane o wypadkach i kolizjach (źródło: policyjna baza SEWiK), dane statystyczne o liczbie mieszkańców, powierzchni, liczbie pojazdów, długości dróg (źródło: GUS), dane o natężeniu ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich (źródło: Generalny Pomiar Ruchu GDDKiA), dane o kierowcach (źródło: CEPiK).

Problemy BRD

data publikacji: 19 maja 2014

Portal POBR publikuje stan wiedzy dotyczący najważniejszych problemów brd, takich jak alkohol w ruchu drogowym, młodzi kierowcy jako grupa szczególnego ryzyka, zagrożenie pieszych, zagrożenie osób starszych itp.

1 2