]]>
close
EN

Ankieta: Bezpieczeństwo rowerzystów

data publikacji: 20 stycznia 2021

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD Instytut Transportu Samochodowego i M&G Consulting wspólnie zrealizowali projekt dotyczący bezpiecznego ruchu rowerowego. Projekt składał się z części badawczej dotyczącej skuteczności rozwiązań inżynieryjnych stosowanych na drodze oraz opracowania w formie podręcznika wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. W pracach nad podręcznikiem zostały wykorzystane liczne doświadczenia krajowe i międzynarodowe oraz wyniki przeprowadzonych badań
i ankiet.

Przeprowadzono  badania  ankietowe  dotyczące  oceny  infrastruktury  rowerowej,  w  tym w  szczególności  17  rozwiązań  drogowych,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego do badań pogłębionych. Celem badań ankietowych było poznanie opinii różnych środowisk na temat infrastruktury rowerowej,  w  tym  instytucji  odpowiedzialnych  za  bezpieczeństwo  ruchu  drogowego, zarządców  dróg  jaki  użytkowników  dróg:  rowerzystów,  kierowców innych  pojazdów i pieszych.  Chodziło  również  o  poznanie oceny  wybranych  rozwiązań  organizacji  ruchu drogowego  dla  rowerzystów  pod  kątem  celowości ich zastosowania,  czytelności,  oceny przydatności oraz indywidualnego poczucia bezpieczeństwa. Przygotowano 3 typy ankiet:

  • ankiety dla użytkowników dróg,
  • ankiety dla instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego,
  • ankiety dla zarządzających ruchem.

Wyniki ankiet przedstawiono w opracowaniu pt. „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego ANKIETY” (do pobrania poniżej).

Wyniki ankiety