]]>
close
EN

Baza danych na portalu

data publikacji: 31 maja 2020

Baza danych na portalu

Portal POBR udostępnia bazę danych o wypadkach drogowych (źródło danych: policyjna baza SEWiK), które wydarzyły się od 2010 roku. W zależności od potrzeb można uzyskać dane dla całej Polski albo dla konkretnego województwa, powiatu, gminy lub miasta.

Baza danych o wypadkach drogowych udostępniona na portalu POBR jest zintegrowana z Mapą interaktywną. Uruchomiając pełną wersję Mapy, użytkownik ma także możliwość uzyskania danych liczbowych o konkretnej grupie wypadków. Do określenia parametrów analizowanej grupy wypadków służy filtr, umożliwiający formułowanie zapytań. Po wybraniu odpowiedniej grupy wypadków, uzyskujemy 3 rodzaje zestawień liczbowych:

  • informacje o obszarze, zawierające dane o powierzchni, liczbie mieszkańców, liczbie pojazdów i długości dróg dla wybranego obszaru oraz podstawowych wskaźnikach charakteryzujących ten obszar (wskaźnik zagrożenia mieszkańców, wskaźnik motoryzacji),
  • dane o wypadkach i ich ofiarach,
  • porównanie danych dla wybranego obszaru z innymi obszarami tej kategorii (np. dla innych powiatów z tego samego województwa).

Uzupełnieniem danych liczbowych jest mapa pokazująca rozmieszczenie danej grupy wypadków na analizowanym obszarze.


Portal POBR udostępnia bazę danych o wypadkach od 2010 roku. Pełna wersja jest dostępna dla wszystkich użytkowników.

 

Zasady udostępniania ==>

Mapa interaktywna i baza danych ==>