]]>
close
EN

Inicjatywy BRD

Wizja ZERO w Bydgoszczy

data publikacji: 8 marca 2021

Ideę Wizji ZERO i zasady wdrażania na przykładzie miast amerykańskich przedstawione zostały w Bydgoszczy w maju 2018 roku. Prezentacja pt. „Wizja Zero w aspekcie bezpieczeństwa pieszych” jest doskonałym punktem wyjścia do tworzenia lokalnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazuje kroki milowe, które należy podjąć w celu realizacji Wizji ZERO w mieście/obszarze: 1. Określić cel (zero ofiar śmiertelnych i ciężko rannych), termin jego realizacji. 2. Ustalić priorytety i stworzyć kompleksowy plan działań, poprzedzony dokładną identyfikacją problemów, lokalizacją ciągów/ulic/obszarów o największym zagrożeniu. 3. Stworzyć koalicję instytucji ściśle współpracujących. 4. Włączyć społeczność lokalną od etapu planowania do wdrożenia. 5. Rozpowszechniać informacje i gromadzić opinie społeczności lokalnej (strona www). 6. Edukować, tłumaczyć, wskazywać możliwości, nakłaniać do zmiany zachowań.

Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 2020

data publikacji: 2 grudnia 2020

W niedzielę 15 listopada 2020 roku na całym świecie obchodzony był po raz kolejny Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W tym roku gospodarzem uroczystości była Polska. Wspominanie ofiar wypadków drogowych ma już długą tradycję. Po raz pierwszy Dzień Pamięci był obchodzony w 1993 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. Inicjatywę tę poparł również Papież Jan Paweł II, polecając w tym dniu modlitwom wiernych ofiary wypadków i ich rodziny. Doceniając wagę problemu i solidaryzując się z ofiarami wypadków komunikacyjnych 26 października 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję (A/60/5) ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (Word Day of Remembrance for Road Crash Victims). Rezolucja stanowi zaproszenie skierowane do państw członkowskich i organizacji międzynarodowych do obchodów tego dnia jako wyraz pamięci o wszystkich poszkodowanych oraz ich najbliższych.

Road Show, promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego

data publikacji: 16 listopada 2020

13 listopada 2020 r. przeprowadzony został on-line program edukacyjny Road Show, który zainaugurował obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Polsce. W programie spotkali się przedstawiciele instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego (w tym Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej) z młodymi odbiorcami- uczniami szkół ponadpodstawowych.

„Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”

data publikacji: 30 października 2020

Instytut Transportu Samochodowego, po raz kolejny zorganizował kampanię „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, której celem było zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. Kampania jak co roku zorganizowana została jesienią, gdy widoczność się pogarsza, a światła pojazdu nabierają szczególnego znaczenia.

ROADPOL Safety Days, 16-18 września 2020 roku

data publikacji: 16 września 2020

W dniach 16-22 września 2020 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności (European Mobility Week), we wszystkich europejskich krajach przeprowadzona została kampania pod nazwą ROADPOL SAFETY DAYS.

Przykład interesującej inicjatywy #strefa mieszkańców

data publikacji: 31 lipca 2020

Realizacji Wizji ZERO ofiar śmiertelnych i ciężkich obrażeń wypadków drogowych na ulicach Mokotowa/Warszawa. Projekt zakłada tworzenie przyjaznych stref dla mieszkańców na lokalnych ulicach (ruch pieszy, rowerowy), uspokajania ruchu (szykany, małe elementy architektury zieleni wymuszające wolniejszą prędkości pojazdów do 20 km/h), parkowania samochodów tylko w wyznaczonych miejscach.

Forum Bezpieczeństwa Transportu

data publikacji: 28 listopada 2014

Forum Bezpieczeństwa Transportu to inicjatywa Instytutu Transportu Samochodowego, która rozpoczęła się w dniu 1 marca 2012 roku, polegająca na cyklicznych spotkaniach na temat wybranych, kluczowych problemów transportu, zwłaszcza drogowego.

Akademia Młodego Kierowcy - WORD Białystok

data publikacji: 2 października 2014

W dniach 26 - 27 września 2014r. na terenie siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, odbyły się zajęcia teoretyczno - praktyczne zorganizowane dla kilkudziesięcioosobowej grupy kierowców, w wieku 18-24 lat, w ramach pilotażowego projektu "Akademia Młodego Kierowcy".

Program Realizacyjny 2014-2015 Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 12 maja 2014

W dniu 27 marca 2014 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła Program Realizacyjny na lata 2014-2015 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Program na rzecz Odpowiedzialnego Transportu 2014

data publikacji: 9 maja 2014

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Impact (UN Global Impact) to największa na świecie inicjatywa ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.