]]>
close
EN

Program na rzecz Odpowiedzialnego Transportu 2014

data publikacji: 9 maja 2014

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Impact (UN Global Impact) to największa na świecie inicjatywa ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

W maju 2014 roku UN Global Compact przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) zainaugurowało Program „Odpowiedzialny Transport”.
Program realizowany będzie jako element ogłoszonej przez Organizację Narodów Zjednocznonych Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011 – 2020 (United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020). Odpowiedzialny Transport jest pierwszym w 2014 roku projektem realizowanym w ramach Inicjatywy Caring for Climate.
Głównym celem Programu są działania w zakresie bezpieczeństwa jazdy, promowania innowacyjnych technologii w transporcie oraz ochrony środowiska naturalnego czyli najważniejsze aspekty odpowiedzialnego transportu. W marcu 2010roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ogłosiła „Dekadę działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020”, której celem jest powstrzymanie wzrostu, a następnie zmniejszenie liczby zabitych w wypadkach drogowych.
Wg opublikowanego przez WHO raportu „Global status report on road safety 2013” każdego roku na drogach ginie 1,24 miliona osób, a od 20 do 50 milionów cierpi z powodu obrażeń. Wypadki drogowe zajmują ósme miejsce wśród przyczyn śmierci, co porównywalne jest do malarii. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że transport jest odpowiedzialny za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych, co  sprawia, że obecnie stał się drugim, zaraz po energetyce, największym emitorem gazów cieplarnianych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze jak i poszanowanie środowiska naturalnego spoczywa na wszystkich użytkownikach infrastruktury – od społeczeństwa, przez administrację aż po biznes. Dlatego UN Gobal Compact ze wsparciem WHO oraz UNDP postanowiło o zawiązaniu Koalicji na rzecz Odpowiedzialnego Transportu.
W ramach programu powstała koalicja firm oraz instytucji upowszechniających praktyki z zakresu odpowiedzialnego transportu. W szczególności są to przedstawiciele administracji, biznesu oraz organizacji, którzy wdrażają innowacyjne rozwiązania na rzecz zmniejszenia negatywnego efektu środowiskowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, dobrych praktyk w logistyce, nowych technologii transportowych, edukacji na rzecz trzeźwości oraz inne, wartościowe inicjatywy.