]]>
close
EN

Road Show, promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego

data publikacji: 16 listopada 2020

13 listopada 2020 r. przeprowadzony został on-line program edukacyjny Road Show, który zainaugurował obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Polsce. W programie spotkali się przedstawiciele instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego (w tym Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej) z młodymi odbiorcami- uczniami szkół ponadpodstawowych.

Spotkanie prowadziła Pani Katarzyna Dobrzańska-Junco z Centrum Inicjatyw na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, następnie głos zabrał Pan Marek Dworak- sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którzy zachęcali do zachowywania się na drodze odpowiedzialnie, przestrzegania zasad ruchu drogowego i zdrowego rozsądku. Młodszy inspektor Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podzielił się z młodymi widzami swoim doświadczeniem podczas pełnienia służby na drodze przy obsłudze wypadków drogowych.

 

Road Show: międzynarodowy społeczny program edukacyjny na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowany do młodzieży.


Road Show to emocjonalny, multimedialny program edukacyjny dla młodzieży w wieku 15-24 lat (przy zastosowaniu metody rówieśniczej, tzw. „peer to peer”) przedstawiany na specjalnie przygotowanej do tego dużej scenie (najczęściej jest to kino, teatr) w którym bierze udział ok. 300-500 uczestników. Bardzo ważną rolę w całym spotkaniu odgrywa odpowiednio skonstruowany nastrój, punktowe oświetlenie, muzyka i efekty dźwiękowe. Program zawiera w sobie efekty audiowizualne, informacje, refleksje i zeznania bezpośrednich świadków i uczestników wypadku drogowego z regionu, w którym prowadzony jest Road Show. Młodzież spotyka się m.in. z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, fizjoterapeutami, ofiarami wypadków drogowych oraz rodzinami ofiar. Czas trwania programu: 1 godzina. Małopolska Wojewódzka Rada BRD jest partnerem strategicznym programu.


Źródło: Road Show - Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (brd.malopolska.pl)