]]>
close
EN

Lista kampani medialnych na rzecz BRD

Rozpoczęcie kampanii społecznej SKRBRD w ramach projektu „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów”

data publikacji: 20 maja 2021

1 czerwca 2021 roku wchodzą w życie nowe zapisy ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadzające rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym w szczególności: ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia; zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych; uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. 1 czerwca 2021 roku rozpoczyna się kampania promująca wprowadzone zmiany.

„BEZ CHEMII NA DRODZE” – KAMPANIA SPOŁECZNA FUNDACJI POZA SCHEMATAMI

data publikacji: 1 października 2020

We wrześniu ruszyła ogólnopolska, informacyjno-perswazyjna kampania społeczna „Bez chemii na drodze”, której głównym celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych przez uczestników ruchu drogowego.

Kampanie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 22 maja 2020

W październiku 2015 roku Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zapoczątkował dwie nowe kampanie społeczne. Pierwszą z nich pod hasłem Zgazu Tanoga skierowano do młodych kierowców, promuje odpowiedzialną jazdę samochodem. Druga pt. Alkohol i kluczyki? Wykluczone! dotyczy powstrzymywania osób po spożyciu alkoholu od kierowania pojazdem.

„PASOINTELIGENCJA” PROMUJE JAZDĘ W PASACH BEZPIECZEŃSTWA

data publikacji: 21 maja 2020

Problem niezapinania pasów dotyczy wielu pasażerów jeżdżących taksówką na krótkich dystansach lub wracających z imprezy w większej grupie. FREE NOW (dawniej MyTaxi) postanowiło zabrać głos w tej sprawie i odpowiedziało na najpopularniejszy polski utwór końca 2019 roku.

BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!” – KAMPANIA SPOŁECZNA POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A.

data publikacji: 21 maja 2020

Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” to jedna z najbardziej rozpoznawanych inicjatyw w Polsce mającej na celu zwiększanie bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach kolejowych. Pomysł na kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd…” powstał w 2005 r.

1 2 3 4