]]>
close
EN

„BEZ CHEMII NA DRODZE” – KAMPANIA SPOŁECZNA FUNDACJI POZA SCHEMATAMI

data publikacji: 1 października 2020

We wrześniu ruszyła ogólnopolska, informacyjno-perswazyjna kampania społeczna „Bez chemii na drodze”, której głównym celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych przez uczestników ruchu drogowego.

Przekaz kampanii skierowany jest do różnych uczestników ruchu drogowego, w tym do kierowców, pasażerów, rowerzystów, pieszych, właścicieli powierzających swój pojazd osobie nietrzeźwej, rodziców, opiekunów i młodzieży, społeczności lokalnych. Temat został podjęty ze względu na wzrost społecznego problemu, jakim jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Cele kampanii zaplanowane do realizacji w 2020 roku to:

  • uświadomienie kierowców na temat prawnych konsekwencji i ryzyka wiążącego się z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych;
  • wzrost liczby uczestników ruchu drogowego deklarujących brak akceptacji dla używania substancji psychoaktywnych;
  • uświadomienie rodziców dzieci i młodzieży szkolnej na temat roli mechanizmu modelowania w kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży w ruchu drogowym;
  • wzrost kompetencji rodziców dotyczących monitorowania zachowań dziecka oraz wyznaczania i egzekwowania ustalonych zasad.

W ramach kampanii przewidziane są działania edukacyjne dla różnych grup odbiorców, w tym emisja spotów radiowych i video, media relations, działania w mediach społecznościowych i w Internecie.
Przygotowano również krótki program psychoedukacyjny do wykorzystania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (dwugodzinne zajęcia dla rodziców uczniów).
Scenariusze zostaną przekazane do poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz będą dostępne na portalu kampanii.

Kampania społeczna jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Więcej informacji na stronie: bezchemiinadrodze.pl