]]>
close
EN

„NIE SKREŚLAJ ŻYCIA TAK PRĘDKO” – KAMPANIA SPOŁECZNA KR BRD

data publikacji: 21 maja 2020

Problem prędkości w ruchu drogowym to temat kolejnej kampanii Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu.

Kampania „Nie skreślaj życia tak prędko” jest adresowana do ogółu społeczeństwa. Pokazuje tragiczne skutki wypadków, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Jej celem jest podniesienie świadomości kierujących pojazdami w zakresie negatywnego wpływu prędkości na bezpieczeństwo ruchu i zmiana postaw kierujących w kwestii przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Kampanię prowadzono w telewizji, kinach, Internecie oraz na billboardach.

Link do spotów:

www.youtube.com/channel/UCtBsRB7K0B8yTclK2hiGxbA

www.youtube.com/watch?v=QUrpnActd_Q