]]>
close
EN

Rozpoczęcie kampanii społecznej SKRBRD w ramach projektu „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów”

data publikacji: 20 maja 2021

1 czerwca 2021 roku wchodzą w życie nowe zapisy ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadzające rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym w szczególności: ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia; zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych; uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. 1 czerwca 2021 roku rozpoczyna się kampania promująca wprowadzone zmiany.

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego chcąc informować społeczeństwo o planowanych zmianach przystąpił do realizacji projektu pn. „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów” (POIS.03.01.00-00-0059/20), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego jednym z elementów jest przygotowanie dwóch kampanii społecznych dotyczących:

 • ograniczenia nadmiernej prędkości i przestrzegania obowiązujących limitów prędkości
 • ochrony pieszych w obszarze przejść dla pieszych i zachowania szczególnej ostrożności przez pieszych przy wchodzeniu na przejście.

Główne cele kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ograniczenia nadmiernej prędkości i przestrzegania obowiązujących limitów prędkości to:

 • przedstawienie i wyjaśnienie kierującym pojazdami najnowszych zmian prawnych w zakresie obowiązków wobec pieszych wchodzących na przejście dla pieszych i wzorca zachowania, z jakim powinien się identyfikować podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych tj. do zachowania szczególnej ostrożności, zmniejszenia prędkości i nie narażania pieszych na niebezpieczeństwo wchodzących na przejście dla pieszych;
 • doprowadzenie do zmiany postaw i zachowań poprzez wskazanie kierującym pojazdami konsekwencji nieprzestrzegania przepisów ruchu, w zakresie ograniczenia nadmiernej prędkości i przestrzegania obowiązujących limitów prędkości (szczególnie w okresie nocnym stosowania w obszarze zabudowanym maksymalnego limitu 50 km/h zgodnie z nowymi zmianami prawnymi) i/lub wskazania prawidłowego wzorca zachowania, z jakim powinni się identyfikować;
 • wywołanie refleksji nad własnymi niebezpiecznymi zachowaniami w ruchu drogowym, które mogą powodować zagrożenie utraty życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego szczególnie pieszych;
 • pokazanie zagrożeń kierującym pojazdami, w szczególności zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ograniczenia nadmiernej prędkości i przestrzegania obowiązujących limitów prędkości;
 • podkreślenie znaczenia jazdy z prędkościami zgodnymi z limitami, jako szansy na możliwość wcześniejszego dostrzeżenia zagrożenia i odpowiedniego wcześniejszego reagowania w sytuacjach konfliktowych z innymi uczestnikami ruchu drogowego.

Główne cele kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ochrony pieszych w obszarze przejść dla pieszych i zachowania szczególnej ostrożności przez pieszych przy wchodzeniu na przejście to:

 • uświadomienie wszystkich użytkowników dróg o prawach i obowiązkach pieszego, w tym prawidłowego zachowania się przy wchodzeniu i przekraczaniu przejść dla pieszych;
 • konieczności zwrócenia uwagi na zachowanie przez pieszych szczególnej ostrożności – wchodzącym i/lub znajdującym się na przejściu;
 • pokazanie zagrożeń dla bezpieczeństwa pieszych występujących na przejściach dla pieszych oraz informowania o najnowszych regulacjach prawnych w tym dot. ryzyka używania przez pieszych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych;
 • wywołanie refleksji nad własnymi niebezpiecznymi zachowaniami w ruchu drogowym, które mogą powodować zagrożenie utraty życia i zdrowia pieszych na przejściach dla pieszych;
 • wywołanie refleksji w celu zmiany zachowania w zakresie: braku widoczności pieszych przez innych uczestników ruchu drogowego (potrzeby stosowania elementów odblaskowych zgodnych z obowiązkami ustawowymi), pośpiechu, rozkojarzenia uwagi – powód nie stosowania szczególnej ostrożności, przechodzenie przez jezdnie w miejscach niedozwolonych, wchodzenia na jezdnię przy czerwonym świetle, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, z zza przeszkody, leżenia/siedzenia/stania na jezdni).

W ramach prowadzonych działań przewidziano emisję spotów w stacjach telewizyjnych i radiowych (od dnia 1 czerwca do 30 listopada br)., przygotowanie materiałów informacyjnych i ich dystrybucję oraz audycji telewizyjnych i radiowych dotyczących tematyki kampanii.

 

O przebiegu obu kampanii będziemy informować na stronie internetowej POBR.