]]>
close
EN

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 29 lipca 2019

W dniu 11 czerwca 2019 r. w siedzibie ITS odbyło się spotkanie sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

W dniu 11 czerwca 2019 r. w siedzibie ITS zorganizowano spotkanie sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W pierwszej części konferencji głos zabrali:

 

 • prof. Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
 • Matthew Baldwin – European Coordinator of Road Safety, DG MOVE
 • Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury
 • Vincent Leroy – European Road Safety Charter Team
 • Teodora Calnescu – Dyrektor European Transport Safety Council

Zwieńczeniem panelu otwierającego była prezentacja nowych sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu oraz uroczyste złożenie podpisów przez reprezentantów piętnastu nowych instytucji z Polski.

 

W drugiej części spotkania przedstawiono prezentacje zdobywców nagrody „Excellence in Road Safety” z Polski:

 • Marcin Kruszyński (PKP Polskie Linie Kolejowe SA) – #ŻółtaNaklejkaPLK – nowe narzędzie podnoszące poziom bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych
 • Tomasz Zagajewski (Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Łodzi): Dobre praktyki realizowane przez Centrum BRD i wpływ nagrody EKBRD na ich realizację i dalsze działania

Prezentacja wybranych polskich programów prewencyjnych realizowanych przez polskich sygnatariuszy Europejskiej Karty:

 • Jacek Zalewski (Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) – Działania Krajowego Centrum BRD na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rafał Hrynyk (3M) – Przykłady zaangażowania przemysłu w działania regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Bogusław Bernad (Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie) – Realizacja programu „Bezpieczne przejście dla pieszych” w mieście Chorzów
 • Agnieszka Czapiga-Górka (Circle K), Małgorzata Szukała (Polski Czerwony Krzyż) – Program edukacyjny Drogowe ABC
 • Katarzyna Kucharek (Prezes Fundacja PKP) – Bezpieczniej na kolei – działalność Fundacji Grupy PKP

W trzeciej części zatytułowanej „Pozarządowy Hyde Park” głos zabrała p. Ilona Buttler z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS prezentując „Polskich Sygnatariuszy Europejskiej Karty BRD”. Dyskutowano także o lepszym wykorzystaniu potencjału NGO w działaniach prewencyjnych w Polsce.

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest największą w świecie platformą współdziałania instytucji unijnych z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi z krajów członkowskich.

Karta uruchomiona została przez Komisję Europejską w styczniu 2004 roku i adresowana jest do władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw przemysłowych, przedsiębiorstw transportowych, instytucji naukowych, stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, organizacji reprezentujących użytkowników dróg itp., którym bliska jest idea konsekwentnego ograniczania zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Do chwili obecnej Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisało ponad 4000 różnych podmiotów. Obok światowych koncernów Kartę podpisały także szkoły i przedszkola z niewielkich miejscowości z różnych krajów członkowskich oraz organizacje pozarządowe działające na poziomie lokalnym.

W Polsce po raz pierwszy uroczyste podpisanie Europejskiej Karty BRD odbyło się w kwietniu 2004 roku. Od tego czasu Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisało ponad 140 organizacji z naszego kraju, w tym Instytut Transportu Samochodowego w 2009 roku.

Podpisując Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jej sygnatariusze deklarują, że wspierać będą Komisję Europejską w realizacji celów przyjętych w kolejnych unijnych programach bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację własnych programów prewencyjnych.

 

O spotkaniu sygnatariuszy Europejskiej Kary BRD w Warszawie na stronie Komisji Europejskiej

http://erscharter.eu/charter-across-europe/member-events/european-road-safety-charter-meeting-warsaw_en

Więcej na temat Europejskiej Karty BRD w ulotce.

 

Pokaż podobne strony