]]>
close
EN

Konferencja Transport Research Arena 2014

data publikacji: 12 maja 2014

W dniach 14-17.04.2014 w Paryżu, we Francji w Paris La Défense, siedzibie CNIT odbyła się międzynarodowa konferencja Transport Research Arena pod hasłem: Rozwiązania w transporcie: od badań do wdrożeń – innowacja w mobilności, mobilizacja innowacji! (Transport Solutions: from Research to Deployment - Innovate Mobility, Mobilise Innovation!) i patronatem prezydenta Françoisa Hollande’a.

Konferencję zorganizowały francuskie Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii oraz IFSTTAR (The French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks).
Konferencja TRA 2014 to wielodyscyplinarne i międzysektorowe wydarzenie, którego celem jest zebranie wszystkich zainteresowanych europejskimi obszarami transportu i działań światowych związanych z transportem. 
Zakres tegorocznej konferencji obejmował wszystkie rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, wodny, transport miejski, planowanie i mobilności, a także komodalność. TRA to nie tylko konferencja, ale arena, na której prezentowane są najnowsze osiągnięcia europejskich badań naukowych i rozwoju technologicznego.
7 działów konferencji w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego oraz wielosektorowego, to:
1. Środowisko i energia
2. Konkurencyjność przemysłu
3. Systemy logistyczne, mobilność i usługi
4. Bezpieczeństwo i ochrona
5. Infrastruktura transportowa
6. Polityka transportowa badania / nauki społeczno-ekonomiczne / humanistyczne
7. Pojazdy i statki – technologie
Tegoroczna TRA zgromadziła prawie 3000 uczestników.
Naukowcy, eksperci i praktycy transportu zebrali się, by wymienić poglądy i pomysły na temat najbardziej palących problemów, przed którymi stoi dzisiejszy sektor transport.
Czytaj więcej: http://www.traconference.eu/