]]>
close
EN

Lista konferencji, szkoleń

Seminarium internetowe: Bezpiecznie, na trzeźwo

data publikacji: 10 grudnia 2020

Opublikowanie przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) nowego raportu pt. Przegląd obecnych i przyszłych programów blokad alkoholowych w Europie (ALCOHOL INTERLOCKS IN EUROPE A AN OVERVIEW OF CURRENT AND FORTHCOMING PROGRAMMES) było okazją do zorganizowania w dniu 7 grudnia 2020 r. seminarium internetowego poświęconego tym zagadnieniom. W 23 krajach Unii Europejskiej w 2018 r. w wypadkach z udziałem alkoholu śmierć poniosło 2 654 osób, a w Polsce 227 kierujących pojazdami. Liczba ta prawdopodobnie jest wyższa z uwagi na duży poziom niedoszacowania.

Konferencja Transport Problems 2020

data publikacji: 10 grudnia 2020

W dniach 30 listopada - 2 grudnia 2020 r. odbyła się międzynarodowa konferencja Transport Problems 2020. Organizatorem konferencji po raz XII był Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Katowice oraz Rektor Politechniki Śląskiej.

Seminarium Komisji Europejskiej dotyczące prędkości.

data publikacji: 10 grudnia 2020

8 października 2020 r. Komisja Europejska wraz z Wydziałem Transportu Florenckiej Szkoły Prawa (Transport Area of the Florence School of Regulation) zorganizowała seminarium z udziałem ekspertów dotyczące prędkości i zarządzania prędkością w europejskich strategiach bezpieczeństwa ruchu.

1 2 3 4