]]>
close
EN

Szkolenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego „DROGA Z KLASĄ – CAŁA WIEDZA O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO”

data publikacji: 1 października 2020

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z nieznajomością zasad ruchu drogowego Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zainicjował zorganizowanie i przeprowadzenia ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głównym celem szkoleń pn. „Droga z klasą – cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego” jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki, od nauczania przedszkolnego, poprzez szkołę podstawową, aż do szkoły ponadpodstawowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w obszarze wychowania komunikacyjnego.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach stacjonarnych w miastach wojewódzkich i w formie e-learningu.

Szkolenia stacjonarne obejmować będą tematy związane z platformą e-learningową, zasadami jej funkcjonowania oraz zawartymi na niej treściami. Zainteresowani szkoleniem stacjonarnym nauczyciele mogą dokonać rejestracji za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie www.akademiamddp.pl/droga-z-klasa lub pod adresem www.tinyurl.com/drogazklasa. Szkolenia stacjonarne odbywać się będą w październiku i listopadzie 2020 roku.

Nauczyciele mogą również uczestniczyć w szkoleniu poprzez platformę e-learningową pn. Droga z klasą dostępną pod adresem https://drogazklasa.pl/. Na platformie, autorzy szkolenia (firma MDDP Akademia Biznesu) umieściła materiały oraz informacje do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego, stanowiąca kompendium wiedzy dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Platforma będzie dostępna dla użytkowników do końca 2023 roku.

Projekt stanowi realizację zadania wskazanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dziali „System Zarządzania BRD” nr S.3 w Programie Realizacyjnym 2020 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020.