]]>
close
EN

VIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES „FIT-TO-DRIVE”

data publikacji: 12 maja 2014

W dniach 8-9 maja 2014 r. w warszawskim hotelu „Novotel” odbył się VIII Międzynarodowy Kongres Ekspertów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Fit-to-drive”. Zjazd został zorganizowany przez Niemiecki Związek Stowarzyszeń Kontroli Technicznej Pojazdów (VdTÜV) oraz Niemiecką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (DVR).

Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny; jego uczestnikami byli specjaliści z zakresu: bezpieczeństwa ruchu drogowego, szeroko rozumianych badań nad transportem drogowym, psychologii, prawa oraz inżynierii ruchu drogowego, którzy przedstawili wyniki swoich analiz dotyczących zachowań, procesów poznawczych, emocji, nawyków i postaw ludzi w ruchu drogowym.

Całość problematyki stanowiącej przedmiot obrad została podzielona na pięć sesji tematycznych:
1. Uwarunkowania indywidualne,
2. Wzajemne oddziaływania pomiędzy indywidualnymi użytkownikami drogi,
3. Infrastruktura i zachowanie,
4. Charakterystyka techniczna pojazdów oraz charakterystyka środków transportu wybranych przez użytkowników dróg,
5. Społeczeństwo, klimat społeczny, socjalizacja.

Celem Kongresu było stworzenie szerokiej platformy umożliwiającej prezentację najnowszych osiągnięć, wspólną wymianę doświadczeń oraz podzielenie się opiniami na temat oddziaływania zmian społecznych, kulturowych, prawnych oraz innowacji technologicznych na sposób funkcjonowania człowieka w środowisku ruchu drogowego.

 

Prezentowane zdjęcia przeznaczone są jedynie do oglądania i objęte są prawami autorskimi. Nie mogą być one kopiowane, zapisywane ani używane dla celów komercyjnych bez uzyskania uprzedniej zgody ze strony VdTÜV e.V. ©Edroga.pl/VdTÜV.

Prezentacje