]]>
close
EN

65 lat Instytutu Transportu Samochodowego

data publikacji: 7 lipca 2017

65 lat Instytutu Transportu Samochodowego

W dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej ITS poświęcone Jubileuszowi 65-lecia z udziałem przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, członków Rady Naukowej oraz pracowników Instytutu.

Jubileusz uświetnił Pan Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, który przekazał życzenia dla obecnych od Pana Andrzeja Adamczyka - Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a także podziękował pracownikom Instytutu za 65 lat pracy i dorobek naukowy, który jest wykorzystywany także przez resort transportu w sprawach szczególnie istotnych m.in. dla polskiego transportu drogowego. Pan Minister Jerzy Szmit podkreślił także dokonania Instytutu w najważniejszych obszarach aktywności, szczególnie akcentując wkład Instytutu we wsparcie polskich przewoźników drogowych działających na międzynarodowym rynku przewozowym w kontekście prac nad tzw. pakietem mobilności.

Do życzeń z okazji Jubileuszu 65-lecia ITS dołączył się również, w przesłanym ze Strasburga wideo komunikacie prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i jednocześnie członek Rady Naukowej ITS. Profesor Liberadzki podkreślił swój wieloletni związek z Instytutem, a także wymienił zasługi ITS na międzynarodowym i krajowym polu.

 

W gronie znamienitych gości znaleźli się również: Pan Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Pan Poseł Jerzy Polaczek, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej ITS oraz Pan prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej ITS.

 

"Na przestrzeni 65 lat trudno wskazać fragment sektora transportu drogowego, w którego rozwoju Instytut nie wniósłby mniejszego lub większego wkładu. Szczególnie aktywną, trudną do przecenienia rolę Instytut odegrał w okresie przekształceń ustrojowych, przyczyniając się w znacznym stopniu do rynkowej transformacji sektora oraz jego przygotowania do funkcjonowania na wspólnotowym rynku Unii Europejskiej" - podkreślił prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, podczas głównej części Jubileuszu.

 

Dziś Instytut Transportu Samochodowego to 65 lat tradycji i doświadczeń, uznana i ceniona marka w kraju i za granicą, wykwalifikowana kadra naukowa i ekspercka, która działa w międzynarodowych komisjach i gremiach eksperckich Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Instytut jest krajowym liderem w wielu obszarach, takich jak: bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochrona środowiska (w tym, elektromobilność), homologacja i badania techniczne pojazdów. W całym okresie funkcjonowania Instytut, jako jednostka ściśle związana z organem nadzorującym, którym jest ministerstwo właściwe ds. transportu, uczestniczy w rozwiązywaniu bieżących i perspektywicznych problemów transportu drogowego w Polsce, stanowiąc naturalne zaplecze eksperckie rządu i innych organów administracji publicznej.

 

Szerokie spektrum unikatowych i wieloletnich badań zostało docenione i nagrodzone - podczas obchodów Jubileuszu zasłużona kadra ITS została wyróżniona:

  • Odznaczeniem nadawanym przez Prezydenta RP:

- Złoty Krzyż Zasługi,

- Srebrny Krzyż Zasługi,

- Brązowy Krzyż Zasługi

- Medal Złoty za Długoletnią Służbę,

- Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,

- Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

  • Odznaczeniem nadawanym przez ministra właściwego ds. transportu:

- Odznaka honorowa „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”

  • Odznaczeniem nadawanym przez Dyrektora ITS na podstawie uchwały Kapituły:

- Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Instytutu Transportu Samochodowego”.

 

Odznaczenia państwowe wręczył Minister Jerzy Szmit, natomiast odznaki honorowe zostały wręczone przez profesora Marcina Ślęzaka.

 

Łącznie odznaczonych i uhonorowanych medalami zostało 46 pracowników Instytutu Transportu Samochodowego.

Źródło: www.its.waw.pl

 

Czytaj więcej ==>