]]>
close
EN

Wiadomości

Problem ciężko rannych w wypadkach drogowych w polityce Unii Europejskiej

data publikacji: 16 października 2015

Ustalono wspólną, obowiązującą w UE definicję ciężko rannych w wypadkach drogowych. W ścisłej współpracy z ekspertami z państw członkowskich Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do ustanowienia wiarygodnego i solidnego systemu gromadzenia danych. Państwa członkowskie rozpoczęły gromadzenie danych o ciężko rannych na podstawie wspólnej definicji UE przyjętej w 2014.

Unia Europejska zweryfikowała politykę bezpieczeństwa drogowego

data publikacji: 1 października 2015

Działania UE podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego są określane przez kierunki jej polityki na lata 2011-2020. Głównym celem jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE do roku 2020. Aby to osiągnąć, należy podjąć konkretne działania na szczeblu UE.

Mazowsze stawia na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

data publikacji: 7 września 2015

Analiza danych o wypadkach drogowych, które miały miejsce w ostatnich latach na terenie Województwa Mazowieckiego, pokazała, że najbardziej zagrożonymi grupami uczestników ruchu drogowego wciąż są piesi i rowerzyści. W związku z tym w gronie Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (MRBRD) podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu działań mogących wpłynąć na szybszą poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Działania te mają skupić się głównie na stworzeniu, jak najlepszych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego, przede wszystkim poprzez skierowanie go na istniejące i nowo budowane ciągi komunikacyjne dedykowane tym grupom użytkowników dróg.

Stosowanie pasów bezpieczeństwa, kasków ochronnych oraz urządzeń zabezpieczających dzieci w wieku 0 – 12 lat, w Polsce w 2015 r.

data publikacji: 27 sierpnia 2015

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Heller Consult zebrały dane dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa, kasków ochronnych oraz urządzeń zabezpieczających dzieci w wieku 0 – 12 lat. Badania dokonano metodą obserwacji z zewnątrz w 16 województwach w 86 punktach pomiarowych w całej Polsce.

Korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 r.

data publikacji: 14 sierpnia 2015

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Heller Consult zebrały dane o 99 943 kierujących pojazdami (w tym 80 276 samochodami osobowymi, 683 - taksówkami) w 16 województwach na wszystkich kategoriach dróg (autostradach, drogach ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych).

Nowy element szkolenia dla kierowców redukujących punkty karne

data publikacji: 31 lipca 2015

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie prowadzone są kursy reedukacyjne dla kierowców, wykorzystujące szczególną metodę szkolenia tzw. edukację rówieśniczą. Do kursu reedukacyjnego wprowadzono dodatkowy element. Osoby, które naruszyły przepisy ruchu drogowego i chcą zredukować punkty karne, są konfrontowane z opowieścią sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Dla odbywających kary pozbawienia wolności sprawców przestępstw komunikacyjnych jest to element programu readaptacyjnego.

Nowy projekt europejski w ITS

data publikacji: 17 lipca 2015

Instytut Transportu Samochodowego przystąpił do realizacji kolejnego międzynarodowego projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i Transportu (DG-MOVE). Podstawowym celem European Road Safety Tunes (Europejskie Dźwięki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby wypadków, rannych i zabitych wśród osób młodych w wieku 15-24 lata.

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, w 2014 r. oraz nowy Program Realizacyjny Narodowego Programu Poprawy BRD 2015 – 2016

data publikacji: 22 maja 2015

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego corocznie przygotowuje sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podsumowanie działań realizowanych w tym zakresie. Obowiązek ten nakłada na Radę ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W najnowszym raporcie przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania Programu Realizacyjnego na lata 2014-2015 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. W podsumowaniu działań prowadzonych w ramach Programu Realizacyjnego w 2014 r. zanalizowano stopień zaawansowania prac prowadzonych w każdym z filarów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, ukazując czytelny obraz sytuacji w zakresie działań, zarówno tych zrealizowanych, jak i tych będących wciąż w realizacji.

Czy europejskie drogi są bezpieczne?

data publikacji: 4 maja 2015

Dane opublikowane przez Komisję Europejską wskazują na niewielką poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014 r. Po dwóch latach wyraźnego spadku liczby osób zabitych na drogach Unii Europejskiej, pierwsze doniesienia dotyczące śmiertelnych wypadków drogowych w 2014 r. są mocno rozczarowujące. Według opublikowanych danych liczba zabitych w wypadkach drogowych w całej Unii Europejskiej spadła jedynie o około 1% w stosunku do 2013 r.

Trzeci Światowy Tydzień BRD 4-10 maja 2015 r. - Dziecięca Deklaracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 30 kwietnia 2015

Każdego roku około 186 300 dzieci w wieku poniżej 18 lat traci życie w wypadkach drogowych. Wskaźniki zgonów w ruchu drogowym są trzykrotnie wyższe w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych. Trzeci Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ - obchodzony pod hasłem: #SaveKidsLives (Ocal-Życie-Dzieciaków) – ma zwrócić uwagę na trudną sytuację dzieci na drogach świata, a także ma służyć podjęciu określonych działań, w celu zapewnienie im wyższego poziomu bezpieczeństwa. W ramach obchodów tegorocznego Tygodnia odbędą się setki imprez organizowanych przez rządy, agencje międzynarodowe, organizacje społeczne oraz firmy prywatne. Decydentom politycznym dostarczony zostanie tekst "Dziecięcej Deklaracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10