]]>
close
EN

Wiadomości

Nowy element szkolenia dla kierowców redukujących punkty karne

data publikacji: 31 lipca 2015

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie prowadzone są kursy reedukacyjne dla kierowców, wykorzystujące szczególną metodę szkolenia tzw. edukację rówieśniczą. Do kursu reedukacyjnego wprowadzono dodatkowy element. Osoby, które naruszyły przepisy ruchu drogowego i chcą zredukować punkty karne, są konfrontowane z opowieścią sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Dla odbywających kary pozbawienia wolności sprawców przestępstw komunikacyjnych jest to element programu readaptacyjnego.

Nowy projekt europejski w ITS

data publikacji: 17 lipca 2015

Instytut Transportu Samochodowego przystąpił do realizacji kolejnego międzynarodowego projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i Transportu (DG-MOVE). Podstawowym celem European Road Safety Tunes (Europejskie Dźwięki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby wypadków, rannych i zabitych wśród osób młodych w wieku 15-24 lata.

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, w 2014 r. oraz nowy Program Realizacyjny Narodowego Programu Poprawy BRD 2015 – 2016

data publikacji: 22 maja 2015

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego corocznie przygotowuje sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podsumowanie działań realizowanych w tym zakresie. Obowiązek ten nakłada na Radę ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W najnowszym raporcie przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania Programu Realizacyjnego na lata 2014-2015 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. W podsumowaniu działań prowadzonych w ramach Programu Realizacyjnego w 2014 r. zanalizowano stopień zaawansowania prac prowadzonych w każdym z filarów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, ukazując czytelny obraz sytuacji w zakresie działań, zarówno tych zrealizowanych, jak i tych będących wciąż w realizacji.

Czy europejskie drogi są bezpieczne?

data publikacji: 4 maja 2015

Dane opublikowane przez Komisję Europejską wskazują na niewielką poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014 r. Po dwóch latach wyraźnego spadku liczby osób zabitych na drogach Unii Europejskiej, pierwsze doniesienia dotyczące śmiertelnych wypadków drogowych w 2014 r. są mocno rozczarowujące. Według opublikowanych danych liczba zabitych w wypadkach drogowych w całej Unii Europejskiej spadła jedynie o około 1% w stosunku do 2013 r.

Trzeci Światowy Tydzień BRD 4-10 maja 2015 r. - Dziecięca Deklaracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 30 kwietnia 2015

Każdego roku około 186 300 dzieci w wieku poniżej 18 lat traci życie w wypadkach drogowych. Wskaźniki zgonów w ruchu drogowym są trzykrotnie wyższe w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych. Trzeci Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ - obchodzony pod hasłem: #SaveKidsLives (Ocal-Życie-Dzieciaków) – ma zwrócić uwagę na trudną sytuację dzieci na drogach świata, a także ma służyć podjęciu określonych działań, w celu zapewnienie im wyższego poziomu bezpieczeństwa. W ramach obchodów tegorocznego Tygodnia odbędą się setki imprez organizowanych przez rządy, agencje międzynarodowe, organizacje społeczne oraz firmy prywatne. Decydentom politycznym dostarczony zostanie tekst "Dziecięcej Deklaracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego".

Trzeci Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 29 kwietnia 2015

W dniach 4-10 maja 2015 roku będzie obchodzony Trzeci Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: „Dzieci a Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” organizowany pod egidą ONZ.

Nowy projekt naukowo badawczy

data publikacji: 27 kwietnia 2015

W Instytucie Transportu Samochodowego realizowany jest nowy projekt naukowo-badawczy o nazwie SaferWheels. Jego celem jest zbadanie uwarunkowań wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów w Unii Europejskiej.

Konferencja „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze"

data publikacji: 24 kwietnia 2015

W dniu 17 marca 2015 roku w Sejmie Rzeczpospolitej Polski odbyła się konferencja „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka.”

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

data publikacji: 23 kwietnia 2015

Kolejny raport przygotowany przez specjalistów z Instytutu Transportu Samochodowego oraz firmy Heller Consult na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ukazuje niepokojący trend wśród kierowców poruszających się po polskich drogach – coraz więcej osób korzysta z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu.

Nowy raport Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Prędkość pojazdów w Polsce w 2014r.

data publikacji: 27 marca 2015

Badania prędkości, przeprowadzone w 2014 r. przez Instytut Transportu Samochodowego oraz firmę Heller Consult na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD, są pierwszymi od ponad 5 lat zrealizowanymi na tak dużą skalę. Pomiary wykonane w 94 punktach objęły 900 tys. samochodów. Zmierzono zarówno prędkość jak i odstępy między autami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10