]]>
close
EN

Eksperci ITS w Mazowieckiej Radzie BRD

data publikacji: 21 grudnia 2015

Eksperci ITS w Mazowieckiej Radzie BRD

Omówienie najważniejszych wytycznych w zakresie budowania spójnej polityki poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie samorządów mazowieckich było przedmiotem spotkania przedstawicieli Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Spotkaniu, które zostało zorganizowane 16 grudnia 2015 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, przewodniczył marszałek Adam Struzik.
 
W trakcie posiedzenia Mazowieckiej Rady BRD przedstawieni zostali jej nowi członkowie: wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, komendant wojewódzki policji, pełniący także funkcję zastępcy przewodniczącego rady insp. Rafał Korczak, mazowiecki kurator oświaty Dorota Sokołowska, radna Dorota Stalińska, a także eksperci z Instytutu Transportu Samochodowego - dyrektor ITS dr hab. inż. Marcin Ślęzak oraz kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mgr inż. Maria Dąbrowska-Loranc.
 
Spotkaniu towarzyszyło również kilka wystąpień ekspertów i praktyków w zakresie brd – m.in. pracownicy ITS - Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawili prezentację pt. „Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu na tle Polski”, w której przeanalizowano trendy w zakresie brd w województwie mazowieckim, uwzględniając wskaźniki zagrożeń w poszczególnych powiatach. Podano także koszty zdarzeń drogowych oraz postępy w osiąganiu celów wyznaczonych w programie „GAMBIT Mazowiecki” i „Narodowym Programie BRD 2013-2020”. 
 
Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działa przy Marszałku Województwa Mazowieckiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego od 2006 roku. 
Do zadań Rady należą m.in.: koordynowanie i określanie kierunków działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podejmowanie inicjatyw edukacyjno-informacyjnych.
Rada działa na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku oraz Regulaminu Rady.
Opracowano na podstawie: www.mazovia.pl www.its.waw.pl

Pokaż podobne strony