]]>
close
EN

Inspektorat Transportu Drogowego podwaja liczbę rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle. Nowe instalacje w 18 miastach.

data publikacji: 2 lutego 2021

Inspektorat Transportu Drogowego podwaja liczbę rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle. Nowe instalacje w 18 miastach.

CANARD (jednostka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, utworzona w celu centralizacji i automatyzacji nadzoru nad ruchem drogowym) ogłosił przetarg na systemy rejestrujące przejazdy na czerwonym świetle. Zostaną one zainstalowane na 30 skrzyżowaniach w 18 miastach. Te skrzyżowania naukowcy Instytutu Transportu Samochodowego wskazali jako najbardziej niebezpieczne.

Ogółem wybrano 30 skrzyżowań w 18 miastach. Analiza Instytutu Transportu Samochodowego, wykonana na zlecenie ITD, określiła te skrzyżowania jako najbardziej zagrożone wypadkami i kolizjami. Oceniając konieczność wprowadzenia stałej kontroli brano również pod uwagę uwarunkowania najbliższej okolicy, w tym bliskość szkół, obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury przeznaczonej dla pieszych, czy transportu zbiorowego.

 

Trwa procedura przetargowa na zakup i instalację urządzeń, które maja działać z wykorzystaniem tzw. wideodetekcji, bez konieczności ingerencji w nawierzchnię drogi. Urządzenia wykryją fakt wjechania pojazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, będą śledzić tor poruszania się pojazdu na skrzyżowaniu oraz dokumentować popełnione wykroczenie wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację pojazdu, którym naruszono przepisy, a także okoliczności zdarzenia (numer rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce zdarzenia, czas jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła).


Deklarowane przez producentów możliwości urządzeń, zostaną sprawdzone w trakcie testów przeprowadzonych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków drogowych. Wybrany wykonawca będzie miał 72 tygodnie od podpisania umowy na przekazanie urządzeń do użytkowania.

 

Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu fotoradarowego, CANARD będzie prowadził kontrole na w sumie 50 skrzyżowaniach w całym kraju. Dziś stałymi kontrolami objętych jest 20.

 

Zakup i instalacja fotoradarów to pierwszy etap rozbudowy systemu fotoradarowego CANARD w ramach realizacji projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym". Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Rozbudowa i modernizacja systemu ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu obejmie zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych. Działania, zaplanowane w ramach zwiększenia skuteczności i efektywności systemu, uwzględniają włączenie do niego urządzeń najnowszej generacji.

 

W ramach realizacji projektu przewidziano zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach - 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów), 30 urządzeń służących do monitorowania wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, 5 urządzeń rejestrujących niestosownie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowym. Zakupionych zostanie 11 przenośnych urządzeń rejestrujących, które będą wykorzystywane w miejscach niebezpiecznych, gdzie np. z przyczyn technicznych nie jest możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących. 247 urządzeń przeznaczonych będzie do zainstalowania w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach – sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i wyeksploatowane już urządzenia funkcjonujące w ramach systemu CANARD.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 162 mln zł, z czego 137,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

 

Źródło:

http://www.brd24.pl/infrastruktura/itd-podwaja-rejestratory-przejazdu-na-czerwonym-swietle-nowe-instalacje-w-18-miastach/

 

https://gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/artykul/news/umowa-na-26-nowych-fotoradarow-podpisana/

 

http://www.obserwatoriumbrd.pl/pl/analizy_brd/problemy_brd/predkosc/