]]>
close
EN

Wiadomości

Uroczystości pogrzebowe Profesora dr hab. inż. Andrzeja Zalewskiego

data publikacji: 15 stycznia 2021

odbędą się w dniu 18 stycznia 2021 roku o godz.14:00 w kościele Św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie w Warszawie o czym z głębokim smutkiem zawiadamiają koleżanki i koledzy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Odszedł dr hab. inż. Andrzej Zalewski

data publikacji: 13 stycznia 2021

W dniu 8 stycznia 2021 roku odszedł dr hab. inż. Andrzej Zalewski, profesor Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Seminarium ETSC online

data publikacji: 29 grudnia 2020

Pt.: Poprawa bezpieczeństwa lekkich i ciężkich pojazdów ciężarowych.

Komisja Europejska ogłasza duży pakiet inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa transportu

data publikacji: 22 grudnia 2020

W dniu 9 grudnia 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła nową strategię zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, wskazującym kierunki działań na najbliższe lata. Wśród propozycji działań ustawodawczych znalazły się między innymi: zaktualizowane przepisy dotyczące transgranicznego egzekwowania przepisów dotyczących wykroczeń drogowych, sprawności pojazdów, pojazdów zautomatyzowanych i praw jazdy oraz propozycja instalacji automatycznych telefonów alarmowych eCall w motocyklach, ciężarówkach i autobusach. W najbliższym czasie Komisja Europejska będzie pracować nad nowymi wytycznymi dotyczącymi limitów alkoholu we krwi i blokad alkoholowych.

Nowe zestawienia statystyczne na stronach POBR

data publikacji: 18 grudnia 2020

International Transport Forum opublikował nowy raport

data publikacji: 10 grudnia 2020

Międzynarodowe Forum Transportu (ITF) opublikowało raport pn. Bezpieczniejsze ulice miast. Dokument ten ma na celu wsparcie miast w wyznaczaniu celów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz monitorowanie postępów w poprawie bezpieczeństwa na drogach miejskich.

IRTAD Road Safety Annual Report, 2020

data publikacji: 26 listopada 2020

International Transport Forum (ITF) opublikowało kolejny Roczny Raport Bezpieczeństwa na Drogach (Road Safety Annual Report 2020). Wg zgromadzonych danych w 2019 roku w większości krajów liczba ofiar śmiertelnych była mniejsza niż średnia z lat 2016-18.

Road Show, promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego – spotkanie online

data publikacji: 16 listopada 2020

W dniu 13.11.2020 o godz. 9.45 emisją on-line programu edukacyjnego Road Show rozpoczęły się obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Polsce. Road Show przybrało formę kontaktu przedstawicieli instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego (w tym Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej) z młodymi odbiorcami- uczniami szkół ponadpodstawowych.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

data publikacji: 13 listopada 2020

W dniu 15 listopada 2020 roku na całym świecie obchodzony będzie po raz kolejny Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Główne uroczystości obchodów Dnia Pamięci w Polsce od kilku lat odbywają się w Zabawie koło Tarnowa w Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny jak również przy pomniku ofiar wypadków i katastrof „Przejście”. W tym roku obchody mają charakter światowy. Razem z nami świętować będą przedstawiciele FEVR, RoadPeac, ONZ, Komisji Europejskiej, Europejskiej Rady ds Transportu ETSC.

Rynek kamperów w Polsce

data publikacji: 6 listopada 2020

Kampery to nowy sposób wakacyjnego podróżowania, nie tylko w pandemii COVID -19. W roku 2020 zainteresowanie takim sposobem podróżowania bardzo wzrosło.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10