]]>
close
EN

Wiadomości

Światowy Tydzień BRD w Łomiankach - kampania lokalna promująca ograniczenie prędkości – LOVE 30 km/h

data publikacji: 12 maja 2021

POBR ITS promuje inicjatywy, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Tym razem ITS objął patronat nad Światowym Tygodniem BRD w Łomiankach w dniach 17-23 maja 2021 r.. Jest to lokalna kampania nawiązująca do hasła tegorocznego tygodnia: PRĘKOŚĆ– LOVE 30 km/h. Inicjatywa powstała na skutek działań mieszkańców i zyskała poparcie władz Gminy i Dyrekcji ITS. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem prędkości w ruchu drogowym jako głównej przyczyny śmierci. W ramach kampanii promowane jest ograniczenie prędkości do 30 km/h wszędzie tam, gdzie występuje duży ruch pieszy i gdzie żyją społeczności lokalne. Ograniczenia prędkości służą wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ale ratują życie przede wszystkim pieszym, rowerzystom, motocyklistom. ETSC szacuje, że jeżeli kierowcy w UE zaczęliby jeździć z prędkością o 1 km/h mniejszą, doprowadziłoby to do redukcji liczby ofiar śmiertelnych o 2 200 osób (w Polsce o 120 osób) w skali roku.

Komisja Europejska opublikowała wstępne dane o wypadkach za 2020 rok, 4 000 mniej ofiar śmiertelnych na drogach niż w 2019 r.!!

data publikacji: 12 maja 2021

W dniu 20 kwietnia 2021 r. w trakcie zdalnej konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską Departament Mobilności i Transportu, opublikowano wstępne dane z 2020 roku . Według szacunków w krajach Unii Europejskiej w wypadkach drogowych w 2020 roku życie straciło 18 800 osób , to jest o 4 000 mniej niż w 2019 roku. Jest to bezprecedensowy 17% spadek liczby zabitych na drogach w porównaniu do poprzedniego roku. Mniejsze natężenie ruchu w czasie pandemii Covid-19 mogło mieć wpływ na tak znaczący spadek, z drugiej jednak strony nastąpił wzrost zachowań niebezpiecznych (nadmierna prędkość). W niektórych miastach wzmożony ruch rowerowy spowodował stworzenie dodatkowych (tymczasowych) pasów ruchów dla rowerów na istniejących jezdniach. Niewątpliwie zmiany te miały pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza i zmiany klimatu jednak spowodowały większe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Drugie Seminarium AV PL ROAD Polska droga do automatyzacji transportu drogowego

data publikacji: 11 maja 2021

Techniczne aspekty pojazdów autonomicznych były tematem kolejnego seminarium AV PL ROAD, które odbyło się online w dniu 26.04.2021 roku. Projekt jest realizowany w Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego, we współpracy z Politechniką Warszawską i Ministerstwem Infrastruktury, finansowany jest ze środków NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. W trakcie Webinarium przedstawione zostały wyniki badań relacji pojazd-infrastruktura, pojazd/systemy wspomagające jazdę - człowiek, omówione zostały kwestie dopuszczenia pojazdów autonomicznych do ruchu, rozwój technologii oprogramowania (software) i systemów określających lokalizację w pojazdach autonomicznych.

Wpływ COVID-19 na BRD – badania holenderskie

data publikacji: 10 maja 2021

W kwietniu 2021 roku Firma VIA Traffic Solutions Software przedstawiła raport pt.: A year with corona: Vulnerable road users more vulnerable Research into the safety effects of the COVID-19 measures in 2020 on the Netherlands (Rok z koronawirusem: Niechronieni użytkownicy dróg bardziej narażeni. Badania wpływu COVID-19 na bezpieczeństwo ruchu drogowego w 2020 r w Holandii). Celem raportu było zebranie aktualnych danych, będących punktem odniesienia przy opracowywaniu polityki prewencyjnej. Oprócz tego publikacja dostarczyła informacji na temat wpływu COVID-19 na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Blokady alkoholowe

data publikacji: 16 kwietnia 2021

Parlamentarna Rada Doradcza ds. Bezpieczeństwa Transportu Wielkiej Brytanii (PACTS) opublikowała raport dotyczący używania blokad alkoholowych w celu ograniczenia liczby kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. PACTS wzywa rząd Wielkiej Brytanii do jak najszybszego opracowania i wdrożenia programu blokad alkoholowych.

Seminarium AV PL ROAD Polska droga do automatyzacji transportu drogowego

data publikacji: 15 kwietnia 2021

W dniu 22 marca 2021 r. w ITS odbyło się w trybie zdalnym pierwsze z cyklu sześciu seminariów poświęconych automatyzacji transportu drogowego. Semimarium było wprowadzeniem do tematyki automatyzacji transportu drogowego, badań pojazdów i jest związane z realizowanym przez Centrum Telemetyki Transportu ITS, we współpracy z Politechniką Warszawską i Ministrestwem Infrastruktury projektem AV-PL-ROAD pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego”. Projekt finansowany jest z NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. W trakcie spotkań omawiane będą zagadnienia prawne i organizacyjne, techniczne, akceptacji społecznej, dostosowania infrastruktury, badań pojazdów, interakcji człowiek-maszyna i inne związane z wdrażaniem pojazdów zautomatyzowanych.

40 PIN Flash: Czy badania lekarskie kierowców spełniają swój cel?

data publikacji: 15 kwietnia 2021

Właśnie ukazał się nowy raport Europejskiej Rady ds Transportu ETSC zatytułowany "Are medical fitness to drive procedures fit for purpose?" - PIN Flash 40. Raport przedstawia aktualny stan w krajach uczestniczących w programie PIN ETSC w zakresie oceny stanu zdrowia kierowcy w odniesieniu do Dyrektywy UE z 2006 roku w sprawie praw jazdy. Badania wykazały, że określone schorzenia, nadużywanie narkotyków, zaburzenia psychiczne, epilepsja i cukrzyca mogą mieć poważniejszy wpływ na stan zdrowia kierowcy i prowadzenie pojazdu niż jego wiek. Obowiązkowe badania lekarskie dla osób starszych nie wskazują by były skutecznym środkiem zapobiegania poważniejszym kolizjom drogowym.

Podręcznik WHO oraz Global Road Safety Partnership „Zarządzanie prędkością dla ustawodawców oraz praktyków.”Speed management. A road safety manual for decision-makers and practitioners”.

data publikacji: 3 marca 2021

Mimo że podręcznik opublikowany został w 2008 roku, warto go przeanalizować pod kątem dobrych przykładów rozwiązań problemu zarządzania prędkością. Wydaje się to tym bardziej zasadne, że Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przypadający na 17-23 maja 2021, wybrał zarządzanie prędkością jako temat wiodący.

MILIONY DZIECI ZNIKNĘŁY Z ZAJĘĆ EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Z POWODU COVID I WYNIKAJĄCEJ Z TEGO IZOLACJI

data publikacji: 2 marca 2021

Ukazał się nowy raport zawierający przegląd wpływu COVID-19 na edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu i mobilności w Europie.

PIN FLASH 39 ETSC: Jak poprawić bezpieczeństwo lekkich i ciężkich pojazdów ciężarowych w krajach UE

data publikacji: 26 lutego 2021

Na stronach ETSC pojawił się kolejny raport nt. How to improve the safety of goods vehicles in the EU? - PIN Flash Report 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10