]]>
close
EN

Wiadomości

Dlaczego na polskich drogach ginie tak dużo pieszych?

data publikacji: 23 grudnia 2016

Rozmowa z dr hab. inż. Piotrem Olszewskim profesorem Politechniki Warszawskiej i dr inż. Piotrem Szagałą, którzy od kilku lat badają bezpieczeństwo pieszych na polskich drogach.

Nowy spot Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 30 listopada 2016

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczyna kampanię społeczną „…nie odchodź, żyj!”. Kampania skierowana jest do pieszych.

Liderzy promocji bezpieczeństwa drogowego wybrani

data publikacji: 28 listopada 2016

25 listopada 2016 roku Kapituła Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego wyróżniła osoby, firmy, media, instytucje i organizacje pozarządowe, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Laureatką w kategorii Osoba roku została Pani Katarzyna Dobrzańska-Junco – założycielka Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Raport Najwyższej Izby Kontroli o działaniach policji i straży miejskich na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

data publikacji: 21 listopada 2016

W listopadzie ukazał się kolejny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, w którym stwierdzono, że działania realizowane przez Policję i straże miejskie na rzecz poprawy w tym zakresie były niewystarczające w stosunku do faktycznego poziomu zagrożenia tej grupy uczestników ruchu drogowego. Zarówno skala, jak i kierunek prowadzonych działań w ograniczonym stopniu wpływały na poprawę poziomu bezpieczeństwa.

Broszura dla rowerzystów

data publikacji: 23 sierpnia 2016

Centrum Komunikacji Społecznej przygotowało broszurę dla rowerzystów: "Dobre maniery - samochody, piesi, rowery".

Folder informacyjno-edukacyjny „Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz aplikacja Going Abroad

data publikacji: 1 lipca 2016

Minister Infrastruktury i Budownictwa, przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Adamczyk 30 czerwca 2016 r. podczas konferencji zaprezentował folder informacyjno-edukacyjny „Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz darmową aplikację Going Abroad, przygotowaną przez Komisję Europejską we współpracy z instytucjami właściwymi w sprawach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Badanie prędkości na terenie Mazowsza

data publikacji: 16 czerwca 2016

Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie ze zmianami w odpowiednich ustawach Straże Miejskie i Gminne utraciły prawo do kontroli prędkości (Dz. Ustaw z 9.09.2015 poz. 1335). Zmiana ta spowodowała, że około 400 fotoradarów obsługiwanych przez władze samorządowe, czyli blisko połowa funkcjonujących na polskich drogach, przestała działać. Skuteczny nadzór nad przestrzeganiem prędkości stanowi istotny element systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Wzrost ruchu rowerowego - konsekwencje dla bezpieczeństwa na polskich drogach

data publikacji: 2 maja 2016

26 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja z cyklu Okrągłych Stołów organizowanych od wielu lat przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. W czasie spotkań poruszane są tematy ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego. Tym razem pojawiła się potrzeba otwartej dyskusji na temat nowych wyzwań w obszarze brd - relacje pomiędzy rowerzystami, kierowcami pojazdów mechanicznych i pieszymi. Temat spotkania brzmiał "Wzrost ruchu rowerowego - konsekwencje dla bezpieczeństwa na polskich drogach”. Instytut Transportu Samochodowego – Polskie Obserwatorium BRD przedstawił prezentację pt. „Bezpieczeństwo rowerzystów w statystykach”.

III Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 26 lutego 2016

W dniach 24-26 lutego 2016 roku odbyły się kolejne Krakowskie Dni BRD organizowane w cyklu Konferencji Specjalistycznych. Patronat Honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Transportu i Budownictwa, a wśród patronów znalazł się również Instytut Transportu Samochodowego. Kwartalnik BRD objął wydarzenie patronatem medialnym.

NIK o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego

data publikacji: 25 lutego 2016

W Polsce nie funkcjonuje jednolity, kompleksowy system umożliwiający gromadzenie oraz wykorzystywanie danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działają jedynie lokalne i regionalne systemy, ale nie tworzą one spójnej całości, pozwalającej na zarządzanie brd na poziomie krajowym. Dotychczas nie podjęto skutecznych działań na rzecz zintegrowania tych systemów oraz pełnego wykorzystania istniejących baz danych w celu poprawy brd. NIK zwraca też uwagę, że wciąż nie udało się wyeliminować błędów w bazach SEWIK i CEPIK i dlatego na razie nie mogą one stanowić wiarygodnych źródeł informacji. Szczegółowo wyniki kontroli zostały przedstawione 18 lutego 2016 r. w siedzibie NIK, podczas konferencji pt. „Bezpieczny transport w Polsce” współorganizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10