]]>
close
EN

Wiadomości

PrzyWRACAM: więźniowie pomagają w walce o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach

data publikacji: 19 lutego 2016

W 2015 r. Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podjęło się realizacji projektu mającego na celu przygotowanie i wyprodukowanie materiałów / filmów edukacyjnych przestrzegających kierowców jak może wyglądać życie sprawców wypadków.

CANARD - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ulega stałej poprawie – podsumowanie 2015 r.

data publikacji: 10 lutego 2016

Dane zgromadzone przez CANARD wyraźnie wskazują, że w miejscach objętych automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym liczba rejestrowanych naruszeń stale spada, podobnie jak liczba niebezpiecznych zdarzeń drogowych oraz ofiar wypadków.

Eksperci ITS w Mazowieckiej Radzie BRD

data publikacji: 21 grudnia 2015

Omówienie najważniejszych wytycznych w zakresie budowania spójnej polityki poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie samorządów mazowieckich było przedmiotem spotkania przedstawicieli Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Raport Najwyższej Izby Kontroli z wyników kontroli w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania im uprawnień do kierowania pojazdami

data publikacji: 17 grudnia 2015

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z wyników kontroli działalności w latach 2013–2014 (I półrocze) organów administracji samorządowej – starostów i marszałków województw, a także wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania im uprawnień do kierowania pojazdami.

Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

data publikacji: 26 listopada 2015

W niedzielę 15 listopada obchodziliśmy po raz kolejny Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Po raz pierwszy Dzień Pamięci był obchodzony w 1993 r. z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. Pomysł ten poparł też Papież Jan Paweł II polecając w tym dniu modlitwom wiernych ofiary wypadków i ich rodziny. Doceniając wagę problemu i solidaryzując się z ofiarami wypadków komunikacyjnych 26. 10. 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję (A/60/5) ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (Word Day of Remembrance for Road Cash Victims). Rezolucja była zaproszeniem skierowanym do państw członkowskich i organizacji międzynarodowych do obchodów tego dnia będących wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych oraz ich najbliższych.

„Zmniejszenie liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych to poważne wyzwanie na przyszłość”. Wywiad z Marią Teresą Sanz-Villegas z Komisji Europejskiej.

data publikacji: 16 listopada 2015

Komisja Europejska podejmuje działania w celu ograniczenia liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych. Wpisują się one w realizację „Wizji Zero”, która zakłada wyeliminowanie ofiar ciężko rannych i śmiertelnych na europejskich drogach. W przeszłości działania KE koncentrowały się głównie na ofiarach śmiertelnych, obecnie w centralnym punkcie zaleźli się ciężko ranni.

Najnowszy raport IRTAD o bezpieczeństwie ruchu drogowego

data publikacji: 4 listopada 2015

Ukazał się najnowszy raport IRTAD. Zawiera dane nt. stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2013, z 38 krajów świata. Dodatkowo raport obejmuje dane wstępne za rok 2014. W raporcie znajdziemy tabele, wykresy dla każdego z krajów oraz obszerne analizy dotyczące poszczególnych rodzajów uczestników ruchu drogowego.

Luc Besson wsparł ogólnoświatową kampanię #SaveKidsLives

data publikacji: 22 października 2015

Światowej sławy reżyser Luc Besson (Nikita, Piąty Element, Leon Zawodowiec) wsparł światową kampanię #SaveKidsLives i wyreżyserował krótki, dramatyczny film ukazujący drogę do szkoły w Republice Południowej Afryki i we Francji.

Problem ciężko rannych w wypadkach drogowych w polityce Unii Europejskiej

data publikacji: 16 października 2015

Ustalono wspólną, obowiązującą w UE definicję ciężko rannych w wypadkach drogowych. W ścisłej współpracy z ekspertami z państw członkowskich Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do ustanowienia wiarygodnego i solidnego systemu gromadzenia danych. Państwa członkowskie rozpoczęły gromadzenie danych o ciężko rannych na podstawie wspólnej definicji UE przyjętej w 2014.

Unia Europejska zweryfikowała politykę bezpieczeństwa drogowego

data publikacji: 1 października 2015

Działania UE podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego są określane przez kierunki jej polityki na lata 2011-2020. Głównym celem jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE do roku 2020. Aby to osiągnąć, należy podjąć konkretne działania na szczeblu UE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10