]]>
close
EN

Lista nowych inicjatyw BRD

Forum Bezpieczeństwa Transportu

data publikacji: 28 listopada 2014

Forum Bezpieczeństwa Transportu to inicjatywa Instytutu Transportu Samochodowego, która rozpoczęła się w dniu 1 marca 2012 roku, polegająca na cyklicznych spotkaniach na temat wybranych, kluczowych problemów transportu, zwłaszcza drogowego.

Akademia Młodego Kierowcy - WORD Białystok

data publikacji: 2 października 2014

W dniach 26 - 27 września 2014r. na terenie siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, odbyły się zajęcia teoretyczno - praktyczne zorganizowane dla kilkudziesięcioosobowej grupy kierowców, w wieku 18-24 lat, w ramach pilotażowego projektu "Akademia Młodego Kierowcy".

Program Realizacyjny 2014-2015 Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 12 maja 2014

W dniu 27 marca 2014 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła Program Realizacyjny na lata 2014-2015 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Program na rzecz Odpowiedzialnego Transportu 2014

data publikacji: 9 maja 2014

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Impact (UN Global Impact) to największa na świecie inicjatywa ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.