]]>
close
EN

Lista wiadomości

„Zmniejszenie liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych to poważne wyzwanie na przyszłość”. Wywiad z Marią Teresą Sanz-Villegas z Komisji Europejskiej.

data publikacji: 16 listopada 2015

Komisja Europejska podejmuje działania w celu ograniczenia liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych. Wpisują się one w realizację „Wizji Zero”, która zakłada wyeliminowanie ofiar ciężko rannych i śmiertelnych na europejskich drogach. W przeszłości działania KE koncentrowały się głównie na ofiarach śmiertelnych, obecnie w centralnym punkcie zaleźli się ciężko ranni.

Najnowszy raport IRTAD o bezpieczeństwie ruchu drogowego

data publikacji: 4 listopada 2015

Ukazał się najnowszy raport IRTAD. Zawiera dane nt. stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2013, z 38 krajów świata. Dodatkowo raport obejmuje dane wstępne za rok 2014. W raporcie znajdziemy tabele, wykresy dla każdego z krajów oraz obszerne analizy dotyczące poszczególnych rodzajów uczestników ruchu drogowego.

Luc Besson wsparł ogólnoświatową kampanię #SaveKidsLives

data publikacji: 22 października 2015

Światowej sławy reżyser Luc Besson (Nikita, Piąty Element, Leon Zawodowiec) wsparł światową kampanię #SaveKidsLives i wyreżyserował krótki, dramatyczny film ukazujący drogę do szkoły w Republice Południowej Afryki i we Francji.

Problem ciężko rannych w wypadkach drogowych w polityce Unii Europejskiej

data publikacji: 16 października 2015

Ustalono wspólną, obowiązującą w UE definicję ciężko rannych w wypadkach drogowych. W ścisłej współpracy z ekspertami z państw członkowskich Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do ustanowienia wiarygodnego i solidnego systemu gromadzenia danych. Państwa członkowskie rozpoczęły gromadzenie danych o ciężko rannych na podstawie wspólnej definicji UE przyjętej w 2014.

Unia Europejska zweryfikowała politykę bezpieczeństwa drogowego

data publikacji: 1 października 2015

Działania UE podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego są określane przez kierunki jej polityki na lata 2011-2020. Głównym celem jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE do roku 2020. Aby to osiągnąć, należy podjąć konkretne działania na szczeblu UE.

Mazowsze stawia na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

data publikacji: 7 września 2015

Analiza danych o wypadkach drogowych, które miały miejsce w ostatnich latach na terenie Województwa Mazowieckiego, pokazała, że najbardziej zagrożonymi grupami uczestników ruchu drogowego wciąż są piesi i rowerzyści. W związku z tym w gronie Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (MRBRD) podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu działań mogących wpłynąć na szybszą poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Działania te mają skupić się głównie na stworzeniu, jak najlepszych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego, przede wszystkim poprzez skierowanie go na istniejące i nowo budowane ciągi komunikacyjne dedykowane tym grupom użytkowników dróg.

Stosowanie pasów bezpieczeństwa, kasków ochronnych oraz urządzeń zabezpieczających dzieci w wieku 0 – 12 lat, w Polsce w 2015 r.

data publikacji: 27 sierpnia 2015

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Heller Consult zebrały dane dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa, kasków ochronnych oraz urządzeń zabezpieczających dzieci w wieku 0 – 12 lat. Badania dokonano metodą obserwacji z zewnątrz w 16 województwach w 86 punktach pomiarowych w całej Polsce.

Korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 r.

data publikacji: 14 sierpnia 2015

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Heller Consult zebrały dane o 99 943 kierujących pojazdami (w tym 80 276 samochodami osobowymi, 683 - taksówkami) w 16 województwach na wszystkich kategoriach dróg (autostradach, drogach ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych).

Nowy element szkolenia dla kierowców redukujących punkty karne

data publikacji: 31 lipca 2015

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie prowadzone są kursy reedukacyjne dla kierowców, wykorzystujące szczególną metodę szkolenia tzw. edukację rówieśniczą. Do kursu reedukacyjnego wprowadzono dodatkowy element. Osoby, które naruszyły przepisy ruchu drogowego i chcą zredukować punkty karne, są konfrontowane z opowieścią sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Dla odbywających kary pozbawienia wolności sprawców przestępstw komunikacyjnych jest to element programu readaptacyjnego.

Nowy projekt europejski w ITS

data publikacji: 17 lipca 2015

Instytut Transportu Samochodowego przystąpił do realizacji kolejnego międzynarodowego projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i Transportu (DG-MOVE). Podstawowym celem European Road Safety Tunes (Europejskie Dźwięki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby wypadków, rannych i zabitych wśród osób młodych w wieku 15-24 lata.

1 2 3 4 5 6 7