]]>
close
EN

Czy europejskie drogi są bezpieczne?

data publikacji: 4 maja 2015

Czy europejskie drogi są bezpieczne?

Dane opublikowane przez Komisję Europejską wskazują na niewielką poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014 r. Po dwóch latach wyraźnego spadku liczby osób zabitych na drogach Unii Europejskiej, pierwsze doniesienia dotyczące śmiertelnych wypadków drogowych w 2014 r. są mocno rozczarowujące. Według opublikowanych danych liczba zabitych w wypadkach drogowych w całej Unii Europejskiej spadła jedynie o około 1% w stosunku do 2013 r.

W latach 2012 i 2013 spadek ten wynosił aż 8%. Opublikowane dane pokazują, że łączna liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE zmniejszyła się od roku 2010 o 18,2%. 
W roku 2014 we wszystkich 28 państwach członkowskich EU w wypadkach drogowych zginęło łącznie 25 700 osób. Ta liczba ofiar jest mniejsza o 5700 osób od liczby ofiar z roku 2010, to jest ona większa od przyjętego celu. Unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: „To jest smutne i trudne do zaakceptowania, że codzienne na naszych drogach ginie prawie 70 Europejczyków”, dodając: „Musimy pogłębić współpracę w nadchodzących latach, aby mieć pewność, że coraz więcej osób dociera do domu bezpiecznie. Jest to jeden z moich priorytetów i powinien to być jeden z priorytetów wszystkich rządów, wszystkich państw członkowskich”. 
Jak pokazują statystyki, w roku 2014 liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w krajach Unii Europejskiej nadal są bardzo zróżnicowane. Szacuje się, że w całej Unii w roku 2014 średni wskaźnik zagrożenia będzie wynosił 51 zabitych na drogach na jeden milion mieszkańców. Krajami, które nadal mają najniższy wskaźnik śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 1 milion mieszkańców, są: Malta, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania (mniej niż 30 zabitych na milion mieszkańców). Na drugim biegunie znajdują się cztery państwa o wskaźniku śmiertelności na drogach powyżej 90 zabitych na jeden milion mieszkańców. Do wspomnianej grupy należą: Bułgaria, Litwa, Łotwa i Rumunia. W rankingu bezpieczeństwa na drogach państw europejskich opracowanym przez Komisję Europejską Polska awansowała o 3 pozycje. W minionym roku na polskich drogach zginęło o 155 osób mniej niż w roku 2013. 
 
Cele i działania Unii Europejskiej dotyczące brd
Aby osiągnąć strategiczny cel zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na terenie Unii Europejskiej w okresie od 2010 do 2020 r. niezbędne jest podjęcie dodatkowych wysiłków. Większość działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach realizowana jest na poziomie lokalnym lub krajowym, na przykład poprzez egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, kampanie edukacyjne, a także rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej. Unia Europejska przyczynia się do poprawy stanu brd w krajach wchodzących w jej skład dzięki działaniom o charakterze legislacyjnym i formułowaniu zaleceń dotyczących kwestii strategicznych, stanowiących przedmiot wspólnej troski. Przykładem tego jest określenie minimalnych wymagań w zakresie technicznej kontroli pojazdów oraz harmonizacji obowiązujących standardów technicznych pojazdów.
 
Plan działań Komisji Europejskiej w najbliższym czasie
Zakończenie sprawozdania okresowego dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej oraz opracowanie planu działań na najbliższe pięć lat. 
Kontynuowanie prac nad nową analizą dotyczącą ujednolicenia definicji ciężko rannych w wypadkach drogowych. Komisja zamierza ustanowić nowy cel ograniczenia liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych i określić strategię realizacji tego celu.
Przegląd przepisów dotyczących szkolenia i kwalifikacji kierowców zawodowych. 
Przegląd Ramowej Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Oczekuje się, że wniosek Komisji zostanie przyjęty przed końcem 2016 r.
 

Dane wstępne – wskaźnik zagrożenia w 2014 r. [1]

 

Zabici na 1 mln mieszkańców

Zmiany w liczbie zabitych

2010

2013

2014

2010 - 2014

2013 - 2014

Austria

66

54

51

-22%

-5%

Belgia

77

65

64

-15%

-1%

Bułgaria

105

83

90

-16%

9%

Chorwacja

99

86

73

-28%

-16%

Cypr

73

51

52

-25%

2%

Czechy[2]

77

62

61

-20%

-3%

Dania

46

34

33

-28%

-4%

Estonia

59

61

59

-1%

-4%

Finlandia

51

48

41

-18%

-14%

Francja

64

51

53

-15%

4%

Grecja

112

79

72

-37%

-9%

Hiszpania

53

36

36

-32%

0%

Holandia[3]

32

28

-

-11%

-

Irlandia

47

41

43

-7%

4%

Łotwa

103

88

106

-3%

18%

Litwa

95

86

90

-11%

4%

Luksemburg

64

84

65

13%

-20%

Malta

36

43

26

-27%

-39%

Niemcy

45

41

42

-8%

1%

Polska

102

87

84

-17%

-3%

Portugalia

80

61

59

-34%

-3%

Rumunia

117

93

91

-24%

-2%

Słowacja

65

46

54

-18%

16%

Słowenia

67

61

52

-22%

-14%

Szwecja

28

27

29

3%

6%

Węgry

74

60

63

-15%

6%

Włochy

70

57

52

-23%

-6%

Wielka Brytania[2]

30

28

29

-4%

3%

UE

62

51

50.5

-18%

-1%

[1] Dane wstępne, mogą ulec nieznacznym zmianom.

[2] Szacunki na bazie danych za okres styczeń - wrzesień 2014

[3] Zmiana 2010- 2013