]]>
close
EN

Ekspertyza prawna nt. działania instytucji wiodących odpowiedzialnych za BRD w krajach UE

data publikacji: 10 lutego 2015

Ekspertyza prawna nt. działania instytucji wiodących odpowiedzialnych za BRD w krajach UE

Rekomendacje autorów ekspertyzy prawnej w której przeanalizowano działanie instytucji wiodących odpowiedzialnych za BRD w krajach UE jednoznacznie wskazują – Polsce potrzebny jest międzyresortowy pełnomocnik Rządu ds. BRD obsługiwany przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną w urzędzie ministra właściwego ds. transportu.

  Ekspertyzę pt. „Obowiązujący stan prawny w krajach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem Polski, w zakresie funkcjonowania instytucji wiodących odpowiedzialnych za koordynację działań w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego”, wykonaną na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowano niezależnie do opublikowanej już przez KRBRD pierwszej części raportu Banku Światowego na temat struktury instytucjonalnej zarządzania BRD w Polsce. Ekspertyza uzupełnia raport o prezentację rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania tzw. instytucji wiodących w krajach Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami rozwiązań możliwych do wdrożenia w Polsce w jak najkrótszym terminie.

Pełny tekst ekspertyzy ==>  

Pokaż podobne strony