]]>
close
EN

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

data publikacji: 23 kwietnia 2015

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Kolejny raport przygotowany przez specjalistów z Instytutu Transportu Samochodowego oraz firmy Heller Consult na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ukazuje niepokojący trend wśród kierowców poruszających się po polskich drogach – coraz więcej osób korzysta z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu.

Badania przeprowadzone w 86 punktach pomiarowych rozmieszczonych na różnych kategoriach dróg we wszystkich 16 województwach pokazały, że w 2014 roku, aż 4,1% spośród obserwowanych  82 898 kierujących samochodami osobowymi korzystało z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu. Statystycznie częściej zdarza się to kobietom (4,8%), osobom młodym, tj. w wieku 18-24 lata (4,4%), na obszarze zabudowanym (4,4%) oraz na drogach w miastach wojewódzkich (4,5%).
 
Najwyższy wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami samochodowymi zanotowano w województwach: dolnośląskim (7,2%), mazowieckim (6,0%) i pomorskim (5,8%), najniższy natomiast w województwach: warmińsko-mazurskim (2,2%), lubuskim (2,3%) i łódzkim (2,9%). Najczęściej z telefonów komórkowych korzystali kierujący pojazdami samochodowymi we Wrocławiu (7,6%), Warszawie (6,7%) i Krakowie (6,3%), najrzadziej w Zielonej Górze (1,8%), Olsztynie (2,2%) i Łodzi (2,9%). 
 
Ogółem w okresie 15 września – 7 listopada 2014 roku obserwacji poddano zachowania 102 096 kierujących różnymi kategoriami pojazdów. Wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy przez kierujących pojazdami innymi niż samochody osobowe (samochodami ciężarowymi, dostawczymi, motocyklami, motorowerami i rowerami) wyniósł w 2014 roku 5,4%. 
 
Wyniki badań zestawiono z obserwacjami przeprowadzonymi pilotażowo jesienią 2013 roku w trzech województwach: lubelskim, mazowieckim oraz pomorskim, i na tej podstawie oceniono, że wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami samochodowymi w Polsce wzrósł z 3,5% (w 2013 r.) do 4,1% (w 2014 r.).
 
Poniżej raport do pobrania (rozwiń listę raportów)