]]>
close
EN

Nowy projekt europejski w ITS

data publikacji: 17 lipca 2015

Nowy projekt europejski w ITS

Instytut Transportu Samochodowego przystąpił do realizacji kolejnego międzynarodowego projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i Transportu (DG-MOVE). Podstawowym celem European Road Safety Tunes (Europejskie Dźwięki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby wypadków, rannych i zabitych wśród osób młodych w wieku 15-24 lata.

Realizatorzy projektu zakładają opracowanie i wdrożenie działań zwiększających świadomość użytkowników dróg o zagrożeniach w ruchu, zwłaszcza wśród rowerzystów, motorowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów osobowych.
Działania te oparte będą na metodologii Safety Tunes, opracowanej w ramach projektu, polegającej na realizacji serii warsztatów skierowanych do grupy docelowej – uczniów szkół zawodowych / technicznych – prowadzonych przez specjalnie przeszkolonych trenerów-rówieśników, w ramach których realizowane są elementy edukacji rówieśniczej i emocjonalnej, a uczniowie mają możliwość prezentacji problemów brd wykorzystując różnego rodzaju formy artystyczne. Uczniowie będą mogli samodzielnie wybrać przesłanie i sposób przekazu, np. poprzez utwór muzyczny (muzyka i tekst), obraz, graffiti, przedstawienie uliczne / muzyczne / teatralne, opowiadanie, wiersz itp.
W każdym z 8 krajów partnerskich projektu zostanie przeprowadzonych od 20 do 60 warsztatów przez zespoły Safety Tunes w wybranych regionach, w Polsce odbędą się w województwie mazowieckim. Łącznie we wszystkich warsztatach weźmie udział 3 500 uczniów.
Najlepsze i najbardziej efektywne realizacje artystyczne (wybrane za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz przez jury – kryteria wyboru zostaną opracowane w trakcie trwania projektu) staną do krajowego konkursu, a zwycięzcy powalczą z rówieśnikami w konkursie europejskim. Metodologia Safety Tunes zostanie także przekazana 5 wybranym instytucjom w krajach UE nie biorących udziału w projekcie.
Projekt potrwa od 2015 do 2017 roku.
Instytut Transportu Samochodowego dodatkowo odpowiedzialny jest za cały pakiet zadaniowy dotyczący oceny wpływu zajęć na postawy uczniów wobec problemów brd oraz oceny procesu szkolenia z wykorzystaniem metodologii Safety Tunes.
W projekcie uczestniczy 8 krajów UE. Liderem projektu jest Austrian Mobility Research FGM-AMOR z Austrii. Pozostali uczestnicy:
• Mobiel21 (Belgia)
• Stichting TeamAlert (Holandia)
• Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
• Gea21 – Grupo de Estudios y Alternativas S.L. (Hiszpania)
• KTI Institute for Transport Sciences (Węgry)
• HBH Projekt (Czechy)
• AMZS Roadside Assistance (Słowenia)