]]>
close
EN

Nowy projekt naukowo badawczy

data publikacji: 27 kwietnia 2015

Nowy projekt naukowo badawczy

W Instytucie Transportu Samochodowego realizowany jest nowy projekt naukowo-badawczy o nazwie SaferWheels. Jego celem jest zbadanie uwarunkowań wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów w Unii Europejskiej.

SAFERWHEELS
 
Celem projektu jest pogłębiona analiza wypadków drogowych z udziałem kierujących jednośladami (motocykle, motorowery, rowery), ocena przyczyn i uwarunkowań tych zdarzeń oraz przygotowanie odpowiednich rekomendacji dla Komisji Europejskiej.
Projekt SaferWheels realizowany będzie w latach 2015-2017, a jego głównym celem jest zebranie dokładnych informacji o okolicznościach i przyczynach wypadków drogowych z udziałem kierujących jednośladami. Każdy kraj uczestniczących w projekcie w ciągu najbliższych 18 miesięcy ma zebrać szczegółowe dane o 86 wypadkach drogowych z udziałem motocyklistów i motorowerzystów (80 % ogółu  analizowanych wypadków) i rowerzystów (20%). Badania będą prowadzone według wspólnej metodologii badań, co pozwoli potem porównać sytuację w poszczególnych krajach. Na podstawie zebranych wyników opracowane zostaną propozycje dla Komisji Europejskiej, w jaki sposób należy modyfikować działania prewencyjne, aby skuteczniej ograniczać zagrożenie tych grup w ruchu drogowym. W Polsce badania prowadzone będą na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego. Głównymi partnerami instytutu w projekcie jest Komenda Stołeczna Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji z Radomia.