]]>
close
EN

Ochrona pieszych: podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego

data publikacji: 2 lutego 2015

Ochrona pieszych: podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2013 roku przeprowadzono badania skuteczności wybranych urządzeń bezpieczeństwa pieszych, dokonano analizy problemu i przeglądu międzynarodowych dobrych praktyk.

Podręcznik pt.: Ochrona pieszych: podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego, to pierwsza w Polsce tak obszerna pozycja dotycząca ochrony pieszych jednego z największych problemów brd w Polsce. 
Opracowano monografię, która może służyć jako przewodnik instytucjom i urzędom centralnym, regionalnym i lokalnym odpowiedzialnym za sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podmiotom zarządzającym drogami i ruchem drogowym w analizowaniu zagrożeń i planowaniu środków poprawy bezpieczeństwa pieszych. Skorzystają z niej także studenci i pracownicy naukowi kierunków technicznych z zakresu transportu, inżynierii lądowej i bezpieczeństwa.

Pokaż podobne strony