]]>
close
EN

Ogólnopolski monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego

data publikacji: 10 września 2014

Ogólnopolski monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, po 6 latach przerwy, wznowiony zostanie ogólnopolski monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego. Monitoring obejmie: pomiary prędkości pojazdów, w tym udział i skalę przekroczeń prędkości, poziom stosowania pasów bezpieczeństwa, fotelików dziecięcych, kasków ochronnych przez motocyklistów i rowerzystów oraz stopień korzystania z telefonów komórkowych w trakcie kierowania pojazdem.

Badania prowadzone będą we wszystkich województwach i obejmą lokalizacje zarówno w terenie zabudowanym (w tym w stolicach województw) jak i niezabudowanym oraz kategorie dróg – od autostrad po drogi powiatowe. 

 

W porównaniu do monitoringu prowadzonego w latach 2002-2008 zwiększona została liczba lokalizacji oraz kategorii danych by dać możliwie pełen obraz sytuacji zarówno w skali kraju jak i każdym województwie z osobna.

Tego typu systematyczne badania, stosowane szeroko w wielu krajach, dzięki możliwości śledzenia zmian zachowań w czasie stanowią podstawę do oceny skuteczności polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Pomiary prowadzone będą przez konsorcjum Instytutu Transportu Samochodowego oraz firmę Heller Consult sp. z o.o. Wykonawcy wyłonieni zostali w przetargu nieograniczonym i prowadzić będą badania do końca 2015 r.

Czytaj więcej ==>