]]>
close
EN

Stosowanie pasów bezpieczeństwa, kasków ochronnych oraz urządzeń zabezpieczających dzieci w wieku 0 – 12 lat, w Polsce w 2015 r.

data publikacji: 27 sierpnia 2015

Stosowanie pasów bezpieczeństwa, kasków ochronnych oraz urządzeń zabezpieczających dzieci w wieku 0 – 12 lat, w Polsce w 2015 r.

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Heller Consult zebrały dane dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa, kasków ochronnych oraz urządzeń zabezpieczających dzieci w wieku 0 – 12 lat. Badania dokonano metodą obserwacji z zewnątrz w 16 województwach w 86 punktach pomiarowych w całej Polsce.

Wyniki badań pokazują, że chętniej pasy bezpieczeństwa stosują kierujący - 95% oraz pasażerowie z przodu -  96%. Najrzadziej pasy zapinają pasażerowie podróżujący z tyłu pojazdu – 76%.
 
Najczęściej stosujemy pasy bezpieczeństwa na autostradach – 97% i w dużych miastach – 96%, najrzadziej na drogach powiatowych – 88%. Porównując stosowanie pasów w samochodach osobowych w poszczególnych regionach Polski, można zauważyć  różnice sięgające nawet 11 punktów procentowych. Najwyższy wskaźnik stosowania pasów, zanotowano w województwach: pomorskim, śląskim, opolskim i warmińsko – mazurskim – 98%. Najniższym wskaźnikiem charakteryzują się województwa: lubelskie – 87%, podkarpackie oraz podlaskie – 89%. Badanie pokazuje, że najniższy poziom wskaźnika stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych występuje we wschodnich regionach Polski. 
 
Po raz pierwszy spośród samochodów osobowych wyodrębniono dane o taksówkach.  Przeprowadzone badanie dotyczyło stopnia stosowania pasów przez kierowców i pasażerów taksówek w miastach wojewódzkich. Pasy bezpieczeństwa były  stosowane prawie dwukrotnie rzadziej niż ogólnie przez użytkowników pojazdów osobowych. 49% osób podróżujących taksówkami było zapiętych w pasy, w tym: kierujących 49%, pasażerów z przodu – 71% zaś pasażerów z tyłu 43%. Co ciekawe, kierowcy jadący z pasażerami, stosowali pasy częściej – 51%, niż jadąc bez pasażerów – 48%, mimo, iż przewożąc pasażera nie mają takiego obowiązku. 
 
Porównanie stosowania pasów w badanej grupie w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych od lat wskazuje, że najczęściej stosowane są one przez użytkowników samochodów osobowych – 94%, najrzadziej natomiast samochodów ciężarowych – 74%.
 
Specjaliści zebrali dane o ok. 2,5 tysiącach dzieci w wieku 0 – 12 lat, przewożonych w samochodach osobowych, ciężarowych i dostawczych. Z analizy danych wnika, że 93% dzieci objętych badaniem w samochodach osobowych było przewożonych w fotelikach. Co niepokojące jednak, wraz ze wzrostem wieku dzieci spada odsetek stosowania urządzeń zabezpieczających. Najwyższy wskaźnik – 99% odnotowano w grupie dzieci w wieku do 3 lat, najmniejszy – 90% wśród dzieci w wieku 8 – 12 lat.  Najczęściej przewozimy dzieci w fotelikach na autostradach – 100% i drogach ekspresowych – 96%, najrzadziej na drogach krajowych – 87% i powiatowych 90%. Częściej zabezpieczamy dzieci na drogach w obszarach zabudowanych, gdzie 94% badanych przewożono w fotelikach, niż na  drogach poza obszarami zabudowanymi gdzie wskaźnik ten wyniósł 90%. 
 
Zdecydowana większość motocyklistów i motorowerzystów podróżuje w kaskach ochronnych (motocykliści – 99%; motorowerzyści – 98%), w przypadku rowerzystów stosuje je zaledwie co piąty. Zauważono również wyraźną dysproporcję między stosowaniem kasków wśród młodzieży (18 – 24 lata)  i osób starszych (powyżej 60 lat). O ile niemal co czwarty (23%) rowerzysta w wieku do 17 lat stosował kask ochronny, o tyle w drugiej z omawianych grup, czynił to już jedynie co dziesiąty badany (12%). Z porównania zmian w latach 2013 – 2015 dla poszczególnych grup wiekowych wynika, że w omawianym okresie systematycznie rośnie liczba dorosłych stosujących kaski ochronne – odnotowano wzrost o 12 punktów procentowych. Podobnie wśród młodzieży stosowanie kasków ochronnych wzrosło o 13 punktów procentowych. Rośnie również liczba rowerzystów stosujących kaski na drogach krajowych i powiatowych.
 
Poniżej raporty do pobrania (rozwiń listę raportów)