]]>
close
EN

Koszty wypadków drogowych

Koszty wypadków drogowych w Polsce - 2015

data publikacji: 10 listopada 2016

W Polsce straty z tytułu wypadków drogowych i kolizji w 2015 roku wyniosły 3% PKB, w tym koszty wypadków drogowych – 2% PKB.

Koszty wypadków drogowych w Polsce - 2014

data publikacji: 17 czerwca 2016

W Polsce straty z tytułu wypadków drogowych i kolizji w 2014 roku wyniosły 2,81% PKB.

Koszty wypadków drogowych w Polsce - 2013

data publikacji: 26 stycznia 2015

W Polsce straty z tytułu wypadków drogowych w 2013 roku wyniosły 2,1% PKB.

Koszty wypadków drogowych w Polsce - 2012

data publikacji: 12 maja 2014

W Polsce straty z tytułu wypadków drogowych w 2012 roku wyniosły 1,6% PKB.

Koszty wypadków drogowych - globalnie

data publikacji: 11 maja 2014

Negatywne konsekwencje, jakie pociągają za sobą wypadki drogowe określa się jako koszty społeczno-ekonomiczne. Koszty wypadków dzielą się na wymierne jak koszty materialne oraz niewymierne jak cierpienie i ból związany z utratą najbliższych czy trwałym kalectwem. ...