]]>
close
EN

Wypadki drogowe z udziałem dzieci

data publikacji: 31 lipca 2020

Analiza danych wskazuje, że przy stosunkowo niskim poziomie bezpieczeństwa na polskich drogach, dzieci i młodzież stanowią najmniej zagrożone grupy uczestników ruchu. Wraz z wiekiem dzieci coraz częściej poruszają się po drogach samodzielnie i przy braku wystarczającej edukacji od najmłodszych lat, ich zagrożenie udziałem w wypadkach rośnie. Przygotowanie najmłodszych obywateli do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym jest obowiązkiem dorosłych i należy traktować to jako inwestycję społeczną.

Poprawę bezpieczeństwa dzieci można osiągnąć poprzez wykorzystanie różnorodnych środków, do których należą:
  • egzekwowanie przepisów ruchu drogowego,
  • działania z zakresu poprawy infrastruktury drogowej,
  • promowanie prawidłowego korzystania z właściwych urządzeń przytrzymujących dla dzieci (fotelików, siedzisk itp.),
  • doskonalenie konstrukcji pojazdów, które lepiej chronią zarówno ich pasażerów, jak i osoby spoza pojazdu,
  • działania w obszarze edukacji w ruchu drogowym i zwiększania świadomości użytkowników dróg.

 

Fakty:

 

Analiza danych dotyczących wypadków drogowych w Polsce wskazuje, że dzieci (0-14 lat) i młodzież (15-17 lat) stanowią najmniej zagrożone grupy uczestników ruchu.

Coraz większa samodzielność dzieci, wynikająca z ich rozwoju, sprawia, że wraz z dorastaniem zagrożenie to znacznie rośnie i coraz częściej stają się one narażone na udział w wypadkach drogowych.

Najwięcej zabitych i rannych dzieci i młodzieży jest w grupie pasażerów samochodów, a następnie pieszych.

 

Do największej liczby wypadków z udziałem dzieci i młodzieży dochodzi:

  • w miesiącach letnich, szczególnie w czerwcu,
  • w godzinach rannych i wczesnopopołudniowych, w drodze do i ze szkoły.

 

Każdego dnia w krajach Unii Europejskiej średnio trzydzieścioro dzieci (0-14 lat) odnosi ciężkie obrażenia, a co drugi dzień trójka traci życie w wypadkach drogowych. W ciągu dekady 2009-2018 blisko 7 tys. dzieci zmarło w wyniku obrażeń odniesionych w wypadkach  na drogach całej UE.

 

Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym znacznie poprawiło się w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie zmienia to faktu, że na drogach UE w 2018 roku zginęło około 530 dzieci (źródło danych: Komisja Europejska baza CARE), a blisko 92 200 dzieci zostało rannych, z czego około 11 200 to ciężko ranni. W latach 2009-2018 liczba zgonów dzieci w wyniku wypadków drogowych zmniejszyła się w UE o 44%, podczas gdy w tym samym czasie liczba ofiar śmiertelnych pozostałej części populacji zmniejszyła się tylko o 28%. W Polsce spadek ten wynosił odpowiednio 56% w przypadku ofiar śmiertelnych wśród dzieci i 37% dla reszty społeczeństwa. Zatem Polska odnotowuje szybszą poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego niż wiele państw UE.

 

W dekadzie 2010-2019 w Polsce doszło do blisko 350 tys. wypadków drogowych, z których prawie 15% stanowiły wypadki z udziałem dzieci i młodzieży. W wypadkach tych zginęło 32,8 tys. osób, w tym blisko 1,6 tys. dzieci i młodzieży, czyli grupa to stanowiła 5% ogółu ofiar śmiertelnych. Podczas gdy liczba ogółu ofiar śmiertelnych zmniejszyła się w okresie lat 2010-2019 o 26%, to w przypadku dzieci i młodzieży spadek ten osiągnął 50%. Udział liczby zgonów dzieci w wypadkach drogowych w ogólnej liczbie śmiertelnych ofiar wypadków zmniejszył się z 6% w 2010 roku do 4% w roku 2019. Analiza danych o ofiarach wypadków wskazuje, że na przestrzeni minionej dekady zmieniła się struktura wiekowa ofiar śmiertelnych – w 2010 roku dzieci w wieku 0-14 lat stanowiły 48% zabitych uczestników ruchu drogowego z grupy wiekowej 0-17 lat, a pozostałe 52% to ofiary wśród młodzieży w wieku 15-17 lat. Natomiast w 2019 roku proporcje te zmieniły się i wyniosły: 58% ofiar śmiertelnych wśród dzieci i 42% ofiar śmiertelnych wśród młodzieży.

 

W 2019 roku na polskich drogach w 30 288 (źródło danych: Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na podstawie danych gromadzonych przez Komendę Główną Policji w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji) wypadkach zginęło 2 909 osób, a 35 477 zostało rannych (w tym 10 633 ciężko rannych). W odniesieniu do dzieci, czyli grupy wiekowej 0-14 lat, odnotowano 2 391 wypadków, 68 ofiar śmiertelnych i 2 625 rannych (w tym 557 ciężko rannych). Niestety w porównaniu do roku 2018 liczba ofiar śmiertelnych wśród dzieci zwiększyła się o ponad 21%, ale liczba ciężko rannych była mniejsza o 10%.