]]>
close
EN

Motocykliści w ruchu drogowym

data publikacji: 22 maja 2020

Motocykle stają się w Polsce coraz bardziej popularnym środkiem transportu nie tylko ze względu na modę i na wrażenia, jakich jazda na nich dostarcza młodym ludziom, ale także ze względu na łatwość poruszania się motocyklem po zatłoczonych miastach.

Podobnie jak piesi i rowerzyści, motocykliści zaliczają się do niechronionych użytkowników dróg. Kaski motocyklowe i odzież ochronna zabezpieczają ich jedynie w niewielkim stopniu. Jak wynika z doświadczenia innych krajów europejskich, liczba motocyklistów będzie nadal rosła. Dlatego tak doniosłą kwestią jest poznanie najważniejszych zagrożeń, wyzwań i problemów, jakie napotykają oni w ruchu drogowym i podjęcie działań dzięki którym możliwe stanie się zahamowanie wzrostu liczby motocyklistów zabitych i rannych w wypadkach drogowych.