]]>
close
EN

Wypadki motocyklowe

data publikacji: 22 maja 2020

W porównaniu z samochodami „dwukołowe pojazdy silnikowe” (powered two-wheelers, PTW) są mniej stabilne, trudniejsze do zauważenia i zapewniają mniej ochrony osobie prowadzącej pojazd. Stąd bierze się tak nieproporcjonalnie duży udział motocyklistów i motorowerzystów w wypadkach, których skutkiem jest śmierć lub poważna utrata zdrowia.

W roku 2015 na drogach Unii Europejskiej zginęło ponad 4600 motocyklistów i motorowerzystów. Oznacza to, że osoby kierujące dwukołowymi pojazdami silnikowymi stanowiły aż 15% wszystkich ofiar śmiertelnych na drogach. W porównaniu z innymi krajami wynika, że sytuacja motocyklistów na polskich drogach nie jest najgorsza. Analiza dekady 2007-2016 w Polsce wykazała, że kierowcy i pasażerowie motocykli oraz motorowerów stanowili stosunkowo nieliczną grupę ofiar wypadków (8% zabitych i rannych). Po kilku latach tendencji wzrostowej w zakresie liczby ofiar śmiertelnych i rannych wśród motocyklistów i motorowerzystów, począwszy od roku 2012 obserwowano stopniowe zmniejszanie się tej liczby (o 28% w ciągu 5 lat). Niestety rok 2016 przyniósł wzrost o 18% w stosunku do roku poprzedniego. W 2016 roku procentowy udział motocyklistów i motorowerzystów wśród wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wynosił 11% zabitych, a w przypadku rannych było to 9%. W 2007 odsetki te wynosiły po 5%. Trzeba mieć także na uwadze to, że w porównaniu z innymi użytkownikami dróg skutki wypadków osób podróżujących motocyklami i motorowerami należą do najpoważniejszych (8% wszystkich ofiar tych wypadków to ofiary śmiertelne, 39% to ciężko ranni).
W grupie motocyklistów i motorowerzystów (zarówno kierujących jednośladami, jak i ich pasażerów) najbardziej zagrożeni są ludzie młodzi. Według danych Unii Europejskiej z 2015 r. połowa ogółu motocyklistów i motorowerzystów uczestniczących w wypadkach miała poniżej 30 lat. Wśród tej grupy uczestników ruchu drogowego aż 94% ofiar śmiertelnych i 82% rannych to mężczyźni, z których co trzeci miał mniej niż 30 lat. Młode kobiety korzystające z motocykli i motorowerów stanowiły jedynie 2% ofiar śmiertelnych i 9% rannych.
Według danych z roku 2016 45% ogółu motorowerzystów i motocyklistów uczestniczących w wypadkach drogowych w Polsce miała poniżej 30 lat. Ofiary śmiertelne wśród motocyklistów w Polsce to także głównie osoby w wieku poniżej 30 lat (49%). Podobnie jak w krajach UE, aż 94% ofiar śmiertelnych i 86% rannych użytkowników tego typu pojazdów to mężczyźni, przy czym aż 46% zabitych i 37% rannych miała mniej niż 30 lat. W Polsce udział młodych kobiet korzystających z motocykli i motorowerów w grupie ofiar wypadków również jest bardzo zbliżony do danych dla ogółu krajów UE – stanowiły one 2% ofiar śmiertelnych i 7% rannych.
W tej sytuacji należy podjąć intensywne działania, aby spróbować zatrzymać wzrost liczby ofiar wśród motocyklistów, ale także zmniejszyć zagrożenia, jakie stwarzają motocykliści. 
W roku 2011 Instytut Transportu Samochodowego przeprowadził we współpracy z Komendą Stołeczną Policji pogłębione badania zdarzeń z udziałem motocyklistów „Przyczyny zagrożeń motocyklistów na polskich drogach”, a obecnie jest partnerem (w projekcie uczestniczy 6 krajów UE) w pogłębionych badaniach uwarunkowań wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów w Unii Europejskie pn. „ SaferWheels”.