]]>
close
EN

Lokalizacja wypadków

data publikacji: 16 maja 2014

Zdecydowana większość potrąceń pieszych ma miejsce w obszarach zabudowanych (89%), jednak potrącenia pieszych poza obszarami zabudowanymi, choć mniej liczne, są znacznie poważniejsze w skutkach. 46% ofiar śmiertelnych wśród pieszych została potrącona poza obszarami zabudowanymi. Osoby ciężko ranne to w 90% osoby potrącone w obszarach zabudowanych.

Do 33% potrąceń pieszych dochodzi na przejściach dla pieszych (w obszarach zabudowanych 42%): 
• pomiędzy skrzyżowaniami bez sygnalizacji – 16%,
• na skrzyżowaniu bez sygnalizacji – 10%,
• na skrzyżowaniu z sygnalizacją – 5%,
• pomiędzy skrzyżowaniami z sygnalizacją – 2%.

Na szczególną uwagę zasługuje stosunkowo niewielka liczba potrąceń pieszych na przejściach dla pieszych usytuowanych na skrzyżowaniach z sygnalizacją (5%). Wynika z tego, że problem potrąceń pieszych przy warunkowym skręcie w prawo dla pojazdów (tzw. „zielona strzałka” w prawo) jest „niewielki”, co znajduje potwierdzenie w niedużej liczbie wypadków tego typu. Bardzo niebezpieczne dla pieszych są natomiast przejścia dla pieszych wyznaczane pomiędzy skrzyżowaniami bez sygnalizacji świetlnej (16% potrąceń). Do 13% potrąceń dochodzi na skrzyżowaniach poza przejściem dla pieszych.