]]>
close
EN

Okoliczności wypadków

data publikacji: 16 maja 2014

W 2013 roku w Polsce piesi byli najczęściej potrącani przez samochody osobowe (84%), samochody ciężarowe (6%), ale także przez rowerzystów (3%), motocyklistów (1%) i motorowerzystów (1%).

W 2013 roku w potrąceniach pieszych uczestniczyło 9494 kierujących, 5551 (59%) kierujących swoim zachowaniem przyczyniło się do wypadku. Najczęstsze błędy popełniane przez kierujących to:
• nieudzielanie pieszemu pierwszeństwa – 23%,
• nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych – 18%,
• nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, skręcanie, cofanie, wymijanie – 11%.
Często za wypadki z udziałem pieszych odpowiedzialnością obciążani są sami piesi. Tymczasem z danych statystycznych wynika, że 66% pieszych, którzy zostali potrąceni, nie popełniło żadnego błędu. W wypadkach drogowych w 2013 roku uczestniczyło 9 684 pieszych, w tym 3 287 pieszych (34%) swoim zachowaniem przyczyniło się do wypadków. Najczęstsze błędy popełniane przez pieszych uczestniczących w wypadkach drogowych to:
• nieostrożne wejście pieszego przed jadący pojazd (19% pieszych uczestniczących),
• nietrzeźwość pieszego (12% w obszarze zabudowanym, 29% poza obszarem zabudowanym),
• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (4%),
• wejście na jezdnie przy czerwonym świetle (3%).
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że aż 14% potrąconych pieszych była pod wpływem alkoholu (w obszarze niezabudowanym 29%). Stosunkowo rzadko piesi byli potrącani przez nietrzeźwych kierujących (2%).