]]>
close
EN

Prędkość

data publikacji: 22 maja 2020

W kinematyce, a także w potocznym rozumieniu, prędkość wiązana jest ze zmianą pozycji pojazdu lub człowieka w jednostce czasu. Prędkość to stosunek długość drogi do czasu, w którym została ona przebyta. W ruchu drogowym prędkość najczęściej wyrażona jest w km/h lub milach/h (1 mila = 1,609 km).

 

Jazda z nadmierną prędkością (czyli z prędkością wyższą od dopuszczalnego ograniczenia lub z prędkością zgodną z obowiązującymi przepisami, ale zbyt wysoką w stosunku do drogowych, pogodowych, oświetleniowych i/lub ruchowych warunków panujących na drodze) jest najważniejszym problemem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyniki badań naukowych z wielu krajów świata są zgodne: nadmierna prędkość jazdy oznacza wyższe prawdopodobieństwo wypadku drogowego, wpływa też na ciężkość obrażeń użytkowników takiego zdarzenia. Szacuje się, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną ok. 10% wszystkich wypadków i 30% ogółu śmiertelnych wypadków drogowych, wpływa także na zużycie paliwa, hałas, zanieczyszczenie powietrza i w istotny sposób obniża jakość życia osób mieszkających w pobliżu ulic i dróg. Nadmierna prędkość zniechęca także ludzi do chodzenia i jeżdżenia rowerami, przez co stają się oni mniej fizycznie aktywni. Wpływ prędkości na poziom zagrożenia w ruchu drogowym ma charakter uniwersalny i w niewielkim stopniu zależy od specyficznych warunków panujących w danym kraju.