]]>
close
EN

Starsi uczestnicy ruchu drogowego

data publikacji: 13 lutego 2014

Proces starzenia się społeczeństw obserwowany jest od ponad ćwierć wieku.

Polega na systematycznym wzroście udziału ludzi starszych w całej populacji, co może generować szereg problemów,  także dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za początek starości przyjmuje ukończenie 60. roku życia, natomiast ONZ – 65. W Polsce dla kobiet  początek tego okresu to 60 lat, dla mężczyzn 65 lat.

 

Wypadki z udziałem osób starszych są najtragiczniejsze w skutkach, ponieważ ciało takich osób jest mniej odporne na uderzenia. Liczba ofiar śmiertelnych w tej grupie uczestników ruchu jest bardzo wysoka, a leczenie obrażeń wiąże się z długą rehabilitacją. Odzyskanie pełnej sprawności przez starsze ofiary wypadków drogowych jest często niemożliwe.