]]>
close
EN

EUROPEAN TRANSPORT SAFETY COUNCIL (ETSC) - Publikacje

data publikacji: 7 kwietnia 2021

EUROPEAN TRANSPORT SAFETY COUNCIL (ETSC) - Publikacje

W tej części znajdują się publikacje Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu dotyczące wybranych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. ETSC jest niezależną organizacją non-profit, której celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych na drogach europejskich. Publikacje ETSC stanowią bezstronne źródło wiedzy nt. bezpieczeństwa transportu i są przeznaczone dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i rządów poszczególnych krajów. Publikacje ETSC powstają na podstawie międzynarodowych badań naukowych i najlepszych praktyk w obszarach, które oferują największy potencjał zmniejszenia liczby wypadków i ofiar w transporcie.

Publikacje ETSC mają cykliczny charakter lub stanowią oddzielne raporty tematyczne.

 

Obszerną serią są raporty przygotowane w ramach Programu Road Safety Performance Index (PIN)  (Wskaźniki skuteczności działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej). Program zapoczątkowany został w 2006 roku. Kilka razy do roku publikowane są raporty PIN Flashes dotyczące wybranych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W raportach porównuje się poziom zagrożenia w poszczególnych krajach, wskazuje skuteczne tj. dobre praktyki stosowane w krajach Unii Europejskiej.  Wnioski z raportów omawiane są w trakcie organizowanych co roku seminariów.

 

Cyklicznie ukazuje się roczny raport PIN podsumowujący stan bezpieczeństwa ruchu w UE i w poszczególnych krajach oraz oceniający postępy w  realizacji europejskiego programu bezpieczeństwa ruchu.

 

Najnowsze raporty ETSC: