]]>
close
EN

Kampanie społeczne

data publikacji: 22 maja 2020

Kampanie społeczne

W latach 2005-2013 Instytutu Transportu Samochodowego realizował kampanię społeczną pod hasłem KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH. Tematem kampanii było bezpieczne przewożenie dzieci w pojazdach. Adresatem kampanii były dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodzice.

W 2004 roku Instytut Transportu Samochodowego rozpoczął prace związane z organizacją nowej kampanii na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2004 roku do krajów Unii Europejskiej dołączyła Polska. Zagrożenie mieszkańców w naszym kraju w tamtym czasie było średnio 3 krotnie wyższe niż w innych krajach Europy. W tej sytuacji Unia Europejska kładła duży nacisk na działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wszystkich drogach Europy, w tym szczególnie w zakresie wspólnych projektów badawczych. Poparcie zyskała również inicjatywa zorganizowanie wspólnej kampanii społecznej w tym zakresie.
Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego IBSR podjął się realizacji projektu w ramach grantów Komisji Europejskiej i zaprosił instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa w różnych krajach do współpracy. Instytut Transportu Samochodowego przyjął zaproszenie jako reprezentant Polski i podjął się realizacji nowych wyzwań. W realizacji projektu uczestniczyły jednostki badawcze z 10, a ostatecznie z 14 państw.
Celem projektu znanego pod akronimem EUCHIRES (European public awareness campaign on the use of seat belts and child restraint systems) była próba zorganizowania i oceny efektów wspólnej europejskiej kampanii. Na adresatów kampanii nie przypadkowo wybrano dzieci. Chodziło o wychowanie młodego obywatela Unii Europejskiej, który będzie chciał i potrafił bezpiecznie zachowywać się na drogach Europy. Adresatami w sposób pośredni byli również rodzice dzieci. Akcja miała na celu wywołanie interakcji i zainicjowanie wspólnych dyskusji na temat bezpieczeństwa na drodze. Tematem kampanii uczyniono konieczność zabezpieczenia się w pojeździe czyli używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających dla dzieci. 
W latach 2005, 2006, 2007 we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie przeprowadzono trzy edycje kampanii z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków przekazu. Wszystkie kampanie miały podobne założenia, a ich wspólnym elementem był gadżet – zabawka pancernik. Pancernik był rozdawany dzieciom we wszystkich państwach, a jego zadaniem było uatrakcyjnienie zapinania pasów. 
W Polsce kampania została zorganizowana pod hasłem KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH. Partnerem Instytutu w tworzeniu strategii i produktów kampanii była Fabryka Komunikacji Społecznej. Przygotowano szereg produktów kampanii, m.in. spot telewizyjny i radiowy, w których wykorzystano melodię z filmu Czterej Pancerni i Pies. 
Partnerami Instytutu w realizacji kampanii były Sekretariat Krajowej Rady BRD, Ministerstwo Edukacji oraz Komenda Główna Policji i Komendy Wojewódzkie Policji. W przedszkolach i szkołach odbywały się zajęcia o bezpieczeństwie ruchu drogowego związane z tematyką kampanii. Policjanci rozdawali pancerniki dzieciom na drodze. Stacje radiowe i telewizyjne będąc partnerami kampanii nadawały spoty w swoim czasie antenowym za darmo. 
W celu oceny skuteczności kampanii zostały w Polsce przeprowadzone badania przed i po każdej edycji kampanii. Badania pokazały rosnące zainteresowanie kampanią i coraz większe dotarcie z przekazem do adresatów. Dzieci i ich rodzice ocenili bardzo wysoko kampanie i jej produkty. Największym jednak sukcesem była zasadnicza zmiana w podejściu do przewożenia dzieci w pojeździe. O ile na początku kampanii w 2005 roku zaledwie połowa rodziców deklarowała, że zawsze przewozi dzieci w fotelikach, to po trzech latach już ponad 80% rodziców składało taką deklarację. 
Sukces kampanii oraz duże zainteresowanie placówek współpracujących z nami stały się pretekstem do poszukiwania przez ITS środków na kontynuację kampanii. W 2008 roku ITS aplikował o finansowanie kolejnych edycji kampanii w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Starania zakończyły się sukcesem i w 2010 roku została podpisana umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 
Kolejne edycje kampanii w latach 2011, 2012 i 2013 zostały sfinansowane ze środków POIŚ. Tym razem celem kampanii nie było już tylko zwiększenie liczby dzieci przewożonych w fotelikach, ale skupienie się bardziej na prawidłowym ich przewożeniu jeśli chodzi o dobranie typu fotelika i jego właściwe zamocowanie w pojeździe. Wyprodukowano nowe spoty. Tym razem były one skierowane do większych dzieci powyżej 6 roku życia oraz do ich rodziców. Powstała nowa maskotka pancernika. Przygotowano również nowe materiały edukacyjne, w tym książeczki o przygodach pancernika Gustawa i jego przyjaciół w ruchu drogowym oraz cykl zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym o tematyce bezpieczeństwa w ramach Klubu Pancernika Gustawa.
Partnerem Instytutu w tej edycji kampanii była policja w całej Polsce, która docierała do dzieci z materiałami kampanii oraz rozdając maskotki prawidłowo przewożonym dzieciom. Silnie współpracowały z nami szkoły i przedszkola. Pancernik był gościem Sejmu i Senatu RP. 
Kampania zakończyła się w 2013 roku. Badania przeprowadzone po jej  zakończeniu pokazały, że już 86% dzieci jest zawsze prawidłowo przewożonych w pojeździe. Udało się więc osiągnąć zamierzone cele, przekaz dotarł do dzieci i ich rodziców i został oceniony bardzo wysoko.