]]>
close
EN

Programy poprawy brd

Dekada Działań na rzecz BRD 2021-2030

data publikacji: 11 lutego 2021

Dekada Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030 została ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2020 roku. W trakcie 6 Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się w dniach 17-23 maja 2021 r. zostanie ogłoszony Plan Dekady Działań na rzecz BRD 2021-2030.

Strategia zrównoważonej i inteligentnej mobilności Komisji Europejskiej – przyszłość transportu w UE

data publikacji: 11 lutego 2021

W dniu 9 grudnia 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła nową strategię zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, wskazującym kierunki działań na najbliższe lata. Wśród propozycji działań ustawodawczych znalazły się między innymi: zaktualizowane przepisy dotyczące transgranicznego egzekwowania przepisów dotyczących wykroczeń drogowych, sprawności pojazdów, pojazdów zautomatyzowanych i praw jazdy oraz propozycja instalacji automatycznych telefonów alarmowych eCall w motocyklach, ciężarówkach i autobusach. W najbliższym czasie Komisja Europejska będzie pracować nad nowymi wytycznymi dotyczącymi limitów alkoholu we krwi i blokad alkoholowych.

Program Realizacyjny na rok 2020 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

data publikacji: 7 października 2020

Na stronie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ukazał się nowy dokument wyznaczający kierunki działań brd w roku 2020 r. pt. Program Realizacyjny na rok 2020. Program został podpisany przez Przewodniczącego KRBRD i przyjęty w dniu 28 lipca 2020 r. Dokument obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Ramy polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 2021–2030. Kolejne kroki w kierunku realizacji „Wizji ZERO”

data publikacji: 3 sierpnia 2020

Działania Komisji Europejskiej na lata 2021-2030 w kierunku dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oparte są o przyjęty długoterminowy cel UE osiągnięcia zerowej liczby ofiar śmiertelnych i ciężkich obrażeń w transporcie drogowym do 2050 tj. „Wizję Zero” oraz „bezpieczny system”.

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

data publikacji: 30 stycznia 2015

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 jest kompleksową strategią poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach na lata 2013-2020. Celem Programu jest nie więcej niż 2 tys. ofiar śmiertelnych i 6 900 ciężko rannych w 2020 roku.

Historia programów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

data publikacji: 30 stycznia 2015

Za początek tworzenia programów brd w Polsce można przyjąć rok 1972, kiedy przyjęto uchwałę w sprawie działań i środków mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie wyników raportu Banku Światowego z 1992 roku powołano w Polsce Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Od tej pory powstały w Polce programy poprawy brd: GAMBIT 96, GAMBIT 2000 oraz GAMBIT 2005, a ostatnio Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020.

IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011-2020

data publikacji: 16 maja 2014

IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Unii Europejskiej stawia ambitny cel – zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w ciągu najbliższej dekady.

Dekada Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020

data publikacji: 16 maja 2014

Każdego dnia na całym świecie 3,5 tys. osób ginie w wypadkach drogowych. Aby tym tragediom zapobiec, rządy wszystkich krajów, policja, instytucje i organizacje rządowe, w tym także ds. zdrowia i pozarządowe, a także sami uczestnicy ruchu drogowego muszą działać.