]]>
close
EN

Dekada Działań na rzecz BRD 2021-2030

data publikacji: 11 lutego 2021

Dekada Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030 została ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2020 roku. W trakcie 6 Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się w dniach 17-23 maja 2021 r. zostanie ogłoszony Plan Dekady Działań na rzecz BRD 2021-2030.

Celem Dekady Działań na rzecz BRD jest obniżenie liczby zabitych w wypadkach drogowych. Każdego roku na całym świecie na drogach ginie 1,35 miliona osób. Wypadki drogowe są najczęstszą przyczyną śmierci lub trwałego kalectwa dzieci i młodych ludzi w wieku 5 – 29 lat. Szacuje się, że wypadki drogowe pochłaniają w przybliżeniu 3% PKB, a w krajach o niskich i średnich dochodach do 5% PKB.


Ogólnym celem Dekady jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie prognozowanej liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na całym świecie do roku 2030 poprzez:

  • opracowanie i wdrożenie strategii i programów bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
  • ustanowienie ambitnych i osiągalnych celów zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2030 r., w oparciu o istniejące struktury regionalne; 
  • poprawę skuteczności zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym; 
  • poprawę jakości zbierania danych na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym; 
  • monitorowanie postępu realizacji przyjętych działań na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym; 
  • zachęcanie do zwiększenia środków przeznaczonych na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz lepszego wykorzystania istniejących zasobów. 

PLIKI DO POBRANIA