]]>
close
EN

Przepisy prawne

data publikacji: 22 maja 2020

Przepisy prawne

Prawo to ogół przepisów, norm prawnych i reguł postępowania regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności ustanowionych lub uznanych przez Państwo, których realizacja zagwarantowana jest przymusem stosowanym przez zorganizowany aparat państwowy. Prawo wyznacza wzorce zachowań, które powinny być respektowane przez społeczeństwo i określa zasady odpowiedzialności za ich naruszenie. W dziale zebrano podstawowe przepisy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Polski dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego.