]]>
close
EN

Regulamin

data publikacji: 29 października 2013

Na portalu udostępniamy mapę wypadków drogowych wraz z bazą danych o wypadkach i danymi statystycznymi. Każdy użytkownik ma dostęp do wersji DEMO. Do pełnej bazy i mapy wypadków z danymi od 2006 roku z możliwością zadawania pytań (filtrowania danych) dostęp mają zarejestrowani użytkownicy. Zarejestrować się mogą osoby reprezentujące instytucje, organizacje, społeczności lokalne zajmujące się w swojej działalności tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Regulamin

 

Dane są udostępniane bezpłatnie.

 

Dane o wypadkach drogowych pochodzą z policyjnej bazy SEWiK (System Ewidencji Wypadków i Kolizji), a inne dane z oficjalnych źródeł (GUS, CEPiK, GDDKiA). Instytut Transportu Samochodowego nie odpowiada za błędy w nich zawarte.

 

Użytkownik zobowiązuje się, że  wszelkie dane pochodzące ze strony POBR będzie cytować z podaniem źródła pochodzenia: Instytut Transportu Samochodowego - Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego www.obserwatoriumbrd.pl

 

Dane nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu jak analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Instytut Transportu Samochodowego nie ponosi odpowiedzialności za analizy i wnioski opracowane przez użytkowników portalu www.obserwatoriumbrd.pl.

 

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby administracji portalu www.obserwatoriumbrd.pl zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

  

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania związane z zasadami udostępniania danych prosimy o kontakt: e-mail : info@obserwatoriumbrd.pl, tel: 22 4385122, zadaj pytanie.