]]>
close
EN

Baza danych

data publikacji: 19 maja 2014

Portal POBR udostępnia bazę danych o wypadkach (źródło danych: policyjna baza SEWiK) w wersji DEMO dla 2012 roku i w pełnej wersji z danymi od 2006 roku. Wersja DEMO jest dostępna dla wszystkich użytkowników POBR a pełna wersja dla użytkowników zarejestrowanych.

Baza danych o wypadkach udostępniona na portalu POBR jest zintegrowana z Mapa interaktywną. Uruchomiając pełną wersję Mapy interaktywnej, w zależności od potrzeb można uzyskać dane dla całej Polski albo dla konkretnego województwa, powiatu, gminy, miasta. Pełna wersja Mapy i bazy danych jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Wszyscy użytkownicy POBR mają dostęp do wersji DEMO, która zawiera jedynie dane z 2012 roku, bez możliwości zadawania pytań i przeprowadzania analiz problemowych.

Zarejestrowany użytkownik ma możliwość uzyskania danych liczbowych o konkretnej grupie wypadków. Uruchamiając Mapę interaktywną w pełnej wersji użytkownik uzyskuje dostęp do filtru, który służy do określenia parametrów analizowanej grupy wypadków i  formułowania zapytań. W filtrze można wybrać:

  • miejsce wypadku: województwo, powiat, gminę, miasto,
  • szczegóły wypadku: rok, rodzaj drogi (międzynarodowa, należąca do sieci TEN-T, krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna, w granicach administracyjnych miasta), rodzaj wypadku (zderzenia pojazdów, potrącenie pieszego, wypadek pojedynczy), obszar (zabudowany, niezabudowany),
  • dane uczestnika wypadku: rodzaj (kierujący, pasażer, pieszy), wiek (0-14, …), płeć, pojazd którym podróżował (samochód osobowy, ciężarowy, motocykl, motorower, rower), czy był pod działaniem alkoholu, czy jechał z prędkością niedostosowana do warunków ruchu,
  • ciężkość wypadku: śmiertelny, ciężki, lekki,
  • dane o ofiarach wypadku: rodzaj (kierujący, pasażer, pieszy), obrażenia (ofiara zabita na miejscu, zmarła do 30 dni po wypadku, ciężko ranny, lekko ranny) wiek (0-14, …), płeć, pojazd którym podróżowała ofiara).

 

Po wybraniu odpowiedniej grupy wypadków, uzyskujemy 3 rodzaje zestawień liczbowych:

  • informacje o obszarze, zawierające dane o powierzchni, liczbie mieszkańców, liczbie pojazdów i długości dróg dla wybranego obszaru,  oraz podstawowych wskaźnikach charakteryzujących ten obszar (wskaźnik zagrożenia mieszkańców, wskaźnik motoryzacji),
  • dane o wypadkach i ich ofiarach,
  • porównanie danych dla wybranego obszaru z innymi obszarami tej kategorii (np. dla innych powiatów z tego samego województwa).

Dane tabelaryczne można nagrać w formacie CSV umożliwiającym analizowanie uzyskanych danych przy pomocy innych programów np. MS Excel.

 

Uzupełnieniem danych liczbowych jest mapa, pokazującą rozmieszczenie wybranej grupy wypadków na drogach w analizowanym obszarze.

 

Pokaż podobne strony