]]>
close
EN

Zasady udostępniania

data publikacji: 17 maja 2014

Na portalu udostępniamy mapę wypadków drogowych wraz z bazą danych o wypadkach i danymi statystycznymi. Każdy użytkownik ma dostęp do wersji DEMO. Do pełnej bazy i mapy wypadków z danymi od 2006 roku z możliwością zadawania pytań (filtrowania danych) dostęp mają zarejestrowani użytkownicy. Zarejestrować się mogą osoby reprezentujące instytucje, organizacje, społeczności lokalne zajmujące się w swojej działalności tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Proces rejestracji.

1. Proszę wypełnić formularz rejestracyjny.

2. Proszę zapoznać się z regulaminem korzystania z portalu POBR i go zaakceptować.

3. Proszę wysłać formularz klikając „Wyślij”.

4. Jeśli formularz jest kompletny i został prawidłowo wypełniony, użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem utworzenia konta. Należy kliknąć na przesłany e-mailem link. W ten sposób zostanie potwierdzone utworzenie konta użytkownika.

 

Do czasu weryfikacji przez administratora portalu POBR, użytkownik ma dostęp jedynie do wersji DEMO mapy interaktywnej. Dodatkowo (jest to warunek konieczny) na adres Instytut Transportu Samochodowego, Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, należy przesłać  pismo potwierdzające, że Pan/Pani pracuje w instytucji zajmującej się bezpieczeństwem ruchu drogowego i będzie korzystać z danych udostępnionych na portalu w ramach swojej pracy zawodowej. Pismo powinno być podpisane przez osobę zarządzającą daną instytucją (pismo do pobrania).

 

Studenci, dziennikarze, przedstawiciele społeczności lokalnych mogą uzyskać czasowy dostęp do pełnej bazy danych, po uprzednim pisemnym potwierdzeniu, że dane potrzebne będą do przygotowywanych opracowań.

 

Po pozytywnej weryfikacji, do wcześniej utworzonego konta zostaną dodane odpowiednie uprawnienia, umożliwiające korzystanie z pełnej bazy danych udostępnionej na portalu. O nadaniu pełnych uprawnień użytkownik zostaje powiadamiany mailem.

 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania związane z procesem rejestracji prosimy o kontakt: 

e-mail : info@obserwatoriumbrd.pl, tel: 22 4385253, zadaj pytanie