]]>
close
EN

Źródła danych

data publikacji: 19 maja 2014

ŹRÓDŁA DANYCH:
Dane o wypadkach drogowych: policyjna baza danych SEWIK – System Ewidencji Wypadków i Kolizji, Komenda Główna Policji
Dane demograficzne, o liczbie pojazdów, o długości dróg, o powierzchni jednostek administracyjnych: Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych
 
Międzynarodowe dane o wypadkach: 
Baza danych Komisji Europejskie DG MOVE CARE (Community database on Accidents on the Roads in Europe)
Baza danych OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development)  IRTAD (International Trafic Safety Data and Analysis Group) 
 
Dane statystyczne o ludności i pojazdach: EUROSTAT (The statistical office of the European Union).

Pokaż podobne strony